Pre vášnivých cyklistov môže byť kombinácia športových hodiniek a cyklopočítača nielen vítaná, ale aj prínosná (na optimalizáciu tréningu, zlepšovanie sa). Aj ako jednotliví hráči sú zariadenia vítaným pomocníkom, no práve ich kombinácia vám poskytne detailný a komplexný záznam nielen počas prebiehajúcej aktivity, ale aj mimo nej, v priebehu celého dňa. Kedy staviť na cyklopočítač aj športtester?

Údaje, vďaka ktorým napredujete

Cyklopočítače ponúkajú špecifické funkcie pre cyklistiku, ktorými niektoré športové hodinky nedisponujú. Tieto funkcie zahŕňajú napríklad sledovanie trasy, prevýšenie, kadenciu, výkon, účinnosť jazdy a pod. Okrem toho cyklopočítače môžu byť pripojené k rôznym senzorom, ako sú snímače tepovej frekvencie („hruďák“ môžete pripojiť aj k hodinkám), merač kadencie, merač výkonu alebo rýchlosti.

Na druhej strane športové hodinky vám ponúknu prehľad vášho fyzického stavu počas dňa, merajú oddychový srdcový tep a kontrolujú kvalitu spánku. Okrem toho ich môžete použiť na meranie iných aktivít, akými sú napríklad plávanie či beh, ktoré sú vynikajúcimi doplnkovými činnosťami pre cyklistov.

Športové hodinky

Vo všeobecnosti platí, že športové hodinky pomáhajú sledovať základné metriky, ako sú tepová frekvencia, vzdialenosť, rýchlosť, kalórie spálené počas tréningu. Okrem základných metrík však dokážu sledovať aj špeciálne fyziologické metriky a disponujú funkciami, vďaka ktorým sa z nich stávajú virtuálni osobní tréneri – to záleží na modelovom rade, resp. triede hodiniek.

Plusom je, že popri poskytovaní dostatku informácií na zlepšenie výkonnosti a dosiahnutie cieľov sú pohodlné na nosenie – dokonca aj počas spánku, keďže na získanie relevantných informácií je dôležité mať ich na ruke čo najdlhšie, ideálne nepretržite.

Hodinky sú s vami 24 hodín denne 7 dní v týždni, čiže dokážu monitorovať váš celkový fyzický stav a doplniť potrebné údaje z obdobia „mimo bicykla“.

Funkcionalita a metriky

Okrem „športových meraní“ vám športové hodinky nielenže ponúkajú údaje dôležité pre pohybové aktivity (z dát si môžete vyhodnotiť, aký by mal byť váš ďalší tréning, kde pridať a kde, naopak, ubrať, čo zmeniť atď.), ale poskytujú aj zdravotné metriky, ktoré sú dôležitou indíciou pre správne nastavenie, resp. fungovanie počas rôznych aktivít.

  • Spánok – dĺžka spánku, fázy spánku, spánkové skóre
  • Dýchanie – respiračná frekvencia
  • Srdcový tep – tréningový stav, srdcový tep v pokoji, Body Battery, stres
  • Pulzový oxymeter – na meranie hladiny kyslíka v krvi (je dôležité pre pochopenie zdravia, únavy a aklimatizácie)

Poznámka:

Množstvo funkcií a podrobnosť metrík závisia od modelu športových hodiniek. Športtestery, ako napríklad Forerunner, Fénix, Epix, Instinct (ich najnovšie modelové rady), disponujú funkciami PacePro, Race Predictor, VO2Max, Stamina a pod., pri ktorých sa už bavíme o prínose aj pre vrcholových športovcov.

Cyklopočítač

Cyklopočítače sú navrhnuté špeciálne pre cyklistiku, čo im umožňuje poskytovať špecifickejšie dáta a funkcie šité na mieru cyklistickým potrebám. Môžete očakávať detailné informácie o svojej rýchlosti, vzdialenosti, prevýšení, kadencii, ale aj výkone, ktorý vyvíjate pri pedálovaní (pri použití snímača výkonu). Takéto presné údaje pomôžu lepšie monitorovať výkon, zlepšovať techniku a dosahovať tréningové ciele.

Okrem toho cyklopočítače disponujú pokročilými navigačnými funkciami a GPS, s ktorými si môžete plánovať a navigovať trasy. To je obzvlášť užitočné, ak sa radi vyberáte na dlhšie vzdialenosti.

Cyklopočítače majú aj väčšie displeje s prehľadným rozhraním (v porovnaní s hodinkami). Počas jazdy na bicykli môžete jednoducho sledovať dôležité údaje bez rušivého prepínania obrazoviek. Týmto spôsobom si udržíte pozornosť na ceste a minimalizujete riziko nehôd.

Poznámka:

Edge 540, 840 a 1040 disponujú napríklad funkciou Power Guide, ktorá rozdelí výškový profil trasy na jednotlivé výkonové úseky. Vďaka tomu si môžete lepšie rozložiť sily.
Pre niektorých môže byť zaujímavou funkciou hlasové ovládanie (zatiaľ nie v slovenskom jazyku). V angličtine zadáte hlasový povel a cyklopočítač ovládate bez toho, aby ste počas jazdy museli klikať na obrazovku pokyny, ako napríklad: Garmin, show map. Garmin, change screen. Garmin, change screen again.

Kombinácia športových hodiniek a cyklopočítača

➡ Pri používaní mixu športových hodiniek a cyklopočítača získate maximum informácií o športovom výkone a celkovom zdraví.

Prečo maximum?

Prehľad metrík nájdete v aplikácii Garmin Connect, ktorá zbiera, zoskupuje a vyhodnocuje údaje z oboch zariadení.

Výhody investície do oboch zariadení spočívajú v rozšírenej funkcionalite a širšom spektre informácií, ktoré sú pre cyklistov užitočné. Napríklad môžete sledovať tepovú frekvenciu, kadenciu a výkon, zakomponovať do toho metriky spánku a oddychu, čo vám pomôže optimalizovať tréning a oddych. Navyše ak chcete zaznamenávať aj iné športové aktivity a aktivitu počas celého dňa, športové hodinky sú ideálne (a okrem toho aj pohodlné na nosenie).

➡ Situácia: Máte obľúbenú trasu na bicykli, po ktorej pravidelne jazdíte. Čo ak ste si všimli, že čas na nej sa vám nedarí zlepšiť? Dáta zo športových hodiniek vám môžu byť nápomocné. Ako?

Analyzujte v sekcii reporty a v záložke zdravie a fitness metriky ako dĺžka spánku, Body Battery či stres. Pozrite sa aj, či vám nestúpol srdcový tep v pokoji. Ak vám napríklad metrika Body Battery ukazuje, že ste dlhodobo pod 70 %, alebo vám metrika stres ukazuje trend zvyšujúceho sa stresu, je načase spomaliť, oddýchnuť si a vrátiť sa na bicykel o pár dní. Nielenže sa budete cítiť lepšie, ale lepší bude aj váš výkon.

Kedy sa oplatí dvojitá investícia?

☑ Ak patríte medzi rekreačných cyklistov, ktorí si chcú udržiavať formu a zlepšovať zdravie, môže byť investícia do oboch zariadení zbytočná. V tomto prípade vám postačia športové hodinky, ktoré poskytnú dostatok základných informácií o tréningu a fyzickej aktivite.

Radíte sa medzi cyklistov, ktorí sa z času na čas zúčastnia na pretekoch, alebo sa snažíte zlepšiť svoj výkon? V tom prípade by ste mali zvážiť investíciu do športových hodiniek a cyklopočítača. Kým športové hodinky môžete používať na monitorovanie údajov týkajúcich sa vášho tela, cyklopočítač vám poskytne detailné informácie (na väčšom displeji, čo je dôležité pri jazde), ktoré sú špecifické pre aktivitu na bicykli. To vám umožní sledovať si pokrok a hlavne identifikovať oblasti, ktoré sa dajú zlepšiť.

☑ Ak makáte na profesionálnej úrovni, kombinácia športtestera a cyklopočítača je jednoznačne skvelá investícia z hľadiska vášho napredovania a napĺňania cieľov.

Rozhodujúci faktor = športové zameranie, tréningový plán a úroveň angažovanosti vo vzťahu k cyklistike alebo iným športovým aktivitám.

A váš rozhodujúci faktor?

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: