Pohyb a šport sú jedny zo základných pilierov zdravého životného štýlu. Pre niekoho dokonca droga, bez ktorej si nevie predstaviť život – vitajte v klube. Ak chcete urobiť niečo pre svoje zdravie, okrem iného sa skúste riadiť objektívnymi hodnotami v kombinácii s tipmi, ktoré vám poskytnú športové hodinky. Pretože vám môžu naznačiť správny smer.

Spánok

Okrem základných informácií (napr. čas zaspávania a zobúdzania) môžete vidieť časy, kedy ste boli bdelí a koľko času ste strávili v kľúčových fázach spánku (ľahký, hlboký, REM). Rovnako tak máte prehľad aj o tom, kedy ste počas noci boli v týchto fázach.

Časy a fázy spánku hodinky detegujú pomocou kombinácie srdcovej frekvencie, variability srdcovej frekvencie (HRV) a údajov o pohybe tela (vďaka zabudovanému akcelerometru). Informácie o vašom veku poskytujú cenný kontext pre analýzu a zlepšujú spoľahlivosť sledovania spánku.

Počas noci vám hodinky vyhodnocujú aj frekvenciu dýchania a, pokiaľ si tak nastavíte, aj saturáciu krvi kyslíkom (Pulse Ox).

Prehľad spánku v športových hodinkách

Prehľad Spánkového skóre v hodinkách hodnotí váš posledný spánok. Najvyššie skóre, ktoré môžete získať, je 100 – to je naozaj výzva.

Keď hovoríme o spánku, najčastejšie je reč o jeho dĺžke. Kvalitný spánok je však omnoho viac ako jeho celkový čas. Rozlišujeme ľahký, hlboký a REM. Ich správna kombinácia je kľúčom k skutočne kvalitnému nočnému odpočinku, ktorý so sebou prináša regeneráciu tela a mysle.

➡ Športové hodinky merajú, zaznamenávajú a vyhodnocujú fázy spánku. Môžete tak reagovať na prípadné anomálie. Hodinky počas spánku pracujú s niekoľkými funkciami, vďaka ktorým získate rozsiahly prehľad – dokážete ovplyvniť nadchádzajúci spánok.

TIP:

V aplikácii Garmin Connect máte prístup aj k štatistike o prekrytí bdelosti/nepokoja, ktorú zobrazíte na časovej osi spánku.

Spánkový tréner

Ako dlho by ste mali spať? So spánkovým trénerom je odpoveď o niečo menej komplikovaná…

Všeobecné odporúčania pre kvalitný spánok priemerného dospelého hovoria o 7 – 9 hodinách denne. Spánkový tréner založený na Firstbeat Analytics™ kombinuje odborné rady ohľadom spánku s informáciami z vášho života. Takto vám hodinky pomáhajú lepšie porozumieť potrebám spánku.

  • Pri výpočte vašej osobnej potreby spánku tréner pracuje s piatimi kľúčovými faktormi: vekom, dennou a dlhodobou úrovňou aktivity, nedávnou históriou spánku, zdriemnutiami počas dňa a HRV.
  • Ich kombináciou dostanete osobné odporúčania pre spánok. Tá sa odhaduje podľa času vstávania a môže sa meniť v závislosti od náročnosti vášho dňa či toho, či si počas neho doprajete krátke „šlofíky“. Od funkcie, ktorá len nedávno pribudla v zozname „vymožeností“ športových hodiniek, vždy očakávajte návrh viac ako siedmich hodín spánku (vždy však menej ako deväť hodín), keďže tento údaj sa oficiálne považuje za minimálnu požiadavku udržania zdravého životného štýlu.

Spánkový tréner kombinuje denné a dlhodobejšie dáta, aby čo najpresnejšie vyhodnotil potrebu spánku. Do týchto výpočtov sa počítajú aj aktivity automaticky zaznamenané počas dňa (napríklad prostredníctvom Move IQ).

Aj náročný tréning môže výrazne zvýšiť potrebu spánku. Naopak, ľahší alebo neaktívny deň túto potrebu znižuje.

Možno bude spánkový tréner váš „game changer“

Pri odporúčaniach berie do úvahy aj hodnoty vašej HRV. Nižšie hodnoty variability srdcového tepu sú často spojené s kombináciou stresu, nedostatočnej regenerácie alebo boja imunitného systému s infekciou – choroba (vplyv na zníženie hodnoty má aj konzumácia alkoholu).

➡ Insight, ktorý ponúka tréner spánku, pomáha eliminovať dohady, pokiaľ ide o spojenie medzi vašimi spánkovými návykmi a životným štýlom. Postupom času tieto súvislosti inštinktívne rozpoznáte a zároveň budete profitovať z výsledkov.

Zaraďte spánkového trénera do obľúbených pohľadov v hodinkách. Keď si zvyknete funkciu kontrolovať a trénerovým radám prispôsobíte čas zaspávania i vstávania, zistíte, že prinášajú želané výsledky = kvalitnejší spánok a lepší pocit po zobudení. V pohľade máte k dispozícii odporúčaný čas nočného odpočinku a spomínané insights. Po prescrollovaní vidíte aj faktory, na základe ktorých vám je navrhovaný čas počítaný.

Ženské zdravie

V aplikácii Garmin Connect nájdete samostatný widget – menštruačný cyklus. Predikuje, kedy očakávať ďalšiu menštruáciu, informuje, v akej konkrétnej fáze cyklu sa nachádzate (plodné obdobie a pod.), vyhodnocuje (vďaka vašim zápiskom), aké sú vaše symptómy.

➡ Apka vám dáva doplňujúce informácie ku konkrétnej fáze cyklu. Napríklad, po skončení krvácania je väčšinou telo pripravené na silový tréning a tvrdšie výkony. Počas plodnej časti cyklu, kedy sa zvyšuje hladina progesterónu, je znížená schopnosť tvorby svalovej hmoty, a preto vám vtedy funkcia odporučí radšej beh a kondičné tréningy.

Keďže každá žena má iné príznaky a jej telo sa počas jednotlivých fáz aj inak správa, takéto zaznamenávanie je prínosom takisto z hľadiska plánovania tréningov či rôznych aktivít počas dňa.

  • Môžete si každý deň dopisovať symptómy (telesné aj duševné), ako napríklad bolesť hlavy, nafúknuté brucho, nálada, sexuálna aktivita a pod. Nie je to prácne vpisovanie – apka vám ponúka na výber ikonky, ktoré len zakliknete, a následne ich spätne vyhodnocuje (ak máte špecifické poznámky, môžete si ich poznačiť osobitne).
  • Nielen vy máte prehľad o tom, ako sa telo správa a kedy to „hrotiť“ a kedy radšej zvoľniť, kalendár je pridaná hodnota tiež pre vášho gynekológa – viete si načítať zhodnotenie menštruácie aj za celý rok.
  • Môžete sa prepnúť do režimu tehotenstva a sledovať a vyhodnocovať jeho príznaky a priebeh, čo kedy robiť/nerobiť. Aj v tomto prípade získate odporúčania.

Sledovanie ženského zdravia je prínosom (nielen) pre ženy, ktoré športujú.

Ak ste tehotná a zaujíma vás, čo všetko môžete sledovať vďaka hodinkám a aplikácii Garmin Connect, hoďte očkom po tomto článku: Sledovanie tehotenstva s Garmin

TIP:

Funkcia sledovania ženského zdravia je primárne určená pre ženy, no ak v aplikácii Garmin Conncet nezadefinujete svoje pohlavie, respektíve ho zmeníte na ženské, môžete si aj ako muž skúsiť odsledovať „zmeny nálad“ či sexuálnu túžbu. Počítajte však s tým, že vám to „rozhodí“ vaše získavané hodnoty. Ak ste zvedavý, nech sa páči – následne sa jednoducho prepnete späť.

 

Športové hodinky v prospech zdravia

Nejde o to byť otrokom meraných hodnôt. Ide o rozumné využitie technológie vo svoj prospech. Vďaka športovým hodinkám ste schopní ovplyvniť to, ako sa budete cítiť počas dňa (ďalších dní), ako zregenerujete počas spánku, aký prístup zvolíte k ďalšiemu tréningu.

Benefit zdravia je ten najlepší benefit. Tak prečo nepriložiť ruku k dielu?

Ako získať ďalšie cenné údaje zo zdravotných metrík sme si povedali aj v 1. časti článku.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: