Športové hodinky prinášajú také detaily o telesnom stave, aké by ste pocitovo nemali šancu získať. Pracujú s pokročilými metrikami, ktorých sledovaním v dlhodobom časovom horizonte dokážete posunúť svoje športové ťaženie vpred „míľovými krokmi“. A to nielen v zmysle výkonu, ale aj v rámci zdravia. Prečo? Pretože pocit je dôležitý, ale k zlepšeniu dochádza vďaka objektívnym hodnotám a rôznym tipom, ktoré vám hodinky odporúčajú.

Sledovanie zdravotných metrík

Keďže svet nie je čiernobiely, len sledovanie funkcií a práca na vylepšovaní ich dát nestačí. Ruka v ruke musia ísť pohyb, zdravá strava či kvalitný spánok. To za vás ale žiadne zariadenie nespraví. Sledovanie výsledkov zdravotných funkcií však na celkovom zdravotnom stave môže mať zásluhy.

Nemusíte sa nutne pasovať so zdravotnými problémami – zdravotné metriky pre vás budú napriek tomu užitočné. Jednak preto, že #prevencia, a jednak preto, že:

Stres (sledovanie záťaže)

Počas dňa vaše telo zažíva obdobia zvýšenej námahy, ktoré nazývame stresové reakcie. Pod pojmom stres teda v prípade zdravotných metrík rozumieme niečo iné, ako by sa „na prvú“ mohlo zdať.

Spomínané stresové reakcie môžu vyvolať emócie alebo vonkajšie vplyvy. Môžu byť pozitívne alebo negatívne. To, ako ich zvládate, môže mať kľúčovú úlohu pri načítaní údajov celkového stresu. Pokiaľ počas dňa sledujete jeho hodnotu, dostávate „inputy“ o tom, kedy je čas zvoľniť tempo.

Reč nie je len o krátkom spánku, ktorý pochopiteľne nie je vždy možný. Postačovať bude chvíľa v pokoji, kedy sa zastavíte, zrelaxujete. Funkcia vyhodnotenia stresu využíva variabilitu srdcového tepu (HRV), čo je prirodzená odchýlka času, ktorá sa vyskytuje medzi každým úderom srdca.

Vyhodnocovanie metriky stres

Na vyhodnotenie čo najpresnejších stresových hodnôt sa odporúča nosiť hodinky počas dňa aj v noci. Pre niekoho, kto pracuje, venuje sa rodine alebo pohybu a deň má skutočne nabitý, môže byť veľmi náročné myslieť ešte aj na to, aby sledoval nejakú zdravotnú funkciu.

Praktické je zhodnotiť si deň spätne. Na jeho konci vyhodnoťte dáta a snažte sa zobrať si ponaučenie do toho ďalšieho (hoci aj veľmi podobného). Skonsolidujte sily.

➡ Ono totiž aj taká činnosť, akou je sedavá práca, môže byť pre vás väčším žrútom energie ako (rezká) prechádzka, pri ktorej nie ste permanentne sústredení. Tú energiu spomíname schválne – pretože stres je jedným z faktorov, ktoré vplývajú na vašu celkovú „baterku tela“.

Sledovanie stresu máte k dispozícii vo svojich hodinkách, rozsiahlejšie štatistiky nájdete v aplikácii Garmin Connect. Náhľad štatistík si môžete pridať aj do Môj deň, alebo ich nájdete vo Viac – Štatistiky zdravia – Stres. Aplikácia vám ponúka až ročné obzretie sa späť v nameraných dátach.

TIP:

Niektoré modely hodiniek majú zabudované pripomenutie relaxu, ktoré sa zobrazí v prípade, že evidujú nezvyčajne vysokú úroveň vášho stresu. Upozornenie vás môže vyzvať na krátku dýchaciu aktivitu, ktorá vám pomôže uvoľniť sa.

Body Battery

Správny prístup k zdravému životnému štýlu neznamená, že budete mať „plnú baterku“ celý deň. Je prirodzené, že počas dňa vaša energia klesá.

Funkcia Body Battery je užitočná najmä preto, že vám vyhodnotí nielen to, ako sa mení vaša úroveň energie počas dňa, ale aj to, ako si naplánovať aktivity počas tohto dňa či ďalší tréning, ktorý vás čaká.

➡ Postará sa o prehľad toho, ako sa vaše telo vyrovnáva so záťažou, a tak vám umožní robiť pozitívne zmeny vo vašich návykoch a povinnostiach (či už sa týkajú práce, tréningov, záľub, alebo aj spánku).

Viac o Body Battery sa dočítate v článkoch:

Stav HRV

Keďže hodinky nielen merajú, ale taktiež vyhodnocujú a dávajú odporúčania, praktickým ukazovateľom vášho aktuálneho stavu je aj variabilita srdcového tepu (HRV). Pokiaľ do kalendára zaraďujete tréning za tréningom, idete na maximum a tak trochu bez rozmyslu, aj HRV vám napovie, kedy je čas spomaliť a regenerovať.

➡ Stav HRV je dobrým ukazovateľom toho, ako váš autonómny nervový systém reaguje na vaše prostredie – fyzicky aj psychicky.

Jeho vyvážené hodnoty signalizujú dobré zdravie, kardiovaskulárnu kondíciu, balans medzi tréningom a regeneráciou.

Nevyvážené, nízke alebo zlé hodnoty môžu byť okrem iného znakom únavy, vyššej potreby regenerácie alebo zvýšeného stresu. HRV je skvelý príklad prepojenia meraných hodnôt a ich spracovania a potom aj pretavenia do výsledkov/benefitov – aj podľa neho si dokážete naplánovať deň.

  • Vyvážená hodnota HRV je znakom, že vaše telo a tým pádom aj váš nervový systém mal dostatok času na zotavenie.
  • Odchýlky v každodenných hodnotách HRV sú normálne. Ak sa rýchlo znižujú, môže to napríklad znamenať, že trénujete príliš tvrdo.
  • HRV sa môže líšiť v závislosti od pohlavia, veku úrovne kondície. Môžete ho však časom „zlepšiť“ – rovnováhou medzi tréningami a regeneráciou, zdravou stravou, znížením stresu či ďalšími zdravými návykmi.

TIP:

HRV je štatistické meranie špecifických zmien času po sebe idúcich úderov srdca. Ak teda chcete získať profil hodnôt HRV a stav HRV, noste hodinky aj počas spánku, aspoň 3 po sebe nasledujúce týždne, ideálne 4 (apka generuje 7-dňové a 4-týždňové správy o stavoch HRV).

Využite dáta vo svoj prospech

Funkcie monitorovania zdravia v športových hodinkách môžu podporiť vaše úsilie držať sa hesla „v zdravom tele zdravý duch“. Dáta, ktoré vám poskytujú, nenahrádzajú odborné lekárske vyšetrenia.

Sú však vynikajúcim nástrojom pre získanie informácií o zdravotných údajoch, ktorých sledovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie môžete využiť vo svoj prospech – na dosiahnutie zdravšieho životného štýlu. Prečo? Pretože tieto údaje sú prejavom autonómnych nervových systémov.

Ako získať ďalšie cenné údaje zo zdravotných metrík si povieme aj v pripravovanej 2. časti článku.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: