Jednou z veľkých výhod použitia cyklopočítačov je možnosť monitorovať a analyzovať svoje tréningové údaje. Dĺžka trasy, čas, rýchlosť, tepová frekvencia, prevýšenie a mnoho ďalších parametrov – tieto údaje vám umožňujú detailne sledovať výkon a pokrok. Ako konkrétne môžu cyklopočítače tréning zefektívniť?

Plánujte

Chcete odjazdiť svojich prvých 200 km? Alebo sa zúčastniť na ultracyklistických pretekoch? Vyhrať časovku do vrchu alebo iné cyklistické preteky? Na dosiahnutie každého z týchto cieľov je potrebný iný prístup k tréningu. Z toho vyplýva:

☑ Pred tým, ako začnete s tréningom, si definujte cieľ.

Cyklopočítače ponúkajú niekoľko možností, ako začať s tréningom. V aplikácii Garmin Connect nájdete šesť navrhovaných cyklistických tréningových plánov (stovka – 100 míľ, gran fondo, 100 km, preteky, časovka, horské bicyklovanie).

TIP:

Ak by ste chceli začať viac zľahka, cyklopočítače Garmin Edge 540, Edge 840, Edge 1040/1040 Solar, Edge 1030 Plus podporujú funkciu denný odporúčaný tréning. Odporúčané tréningy budete mať k dispozícii priamo na zariadení Garmin po synchronizácii.

Každý jeden tréning budete mať navrhnutý tak, aby poskytoval primeranú úroveň výzvy a zároveň uspokojoval špecifickú potrebu alebo zlepšoval konkrétny aspekt výkonu. Vaša aktuálna tréningová záťaž, zameranie záťaže, dĺžka regenerácie, údaje o spánku a profil nedávnych tréningov, to všetko sa zohľadňuje pri vašich návrhoch na cvičenie.

Vedeli ste, že:

Počas jazdy/tréningu budete mať na displeji v reálnom čase informácie o rýchlosti, vzdialenosti, tepovej frekvencii a mnohé ďalšie údaje. Dostanete i odporúčanie, koľko výživy si na tréning máte zobrať (v kalóriách), koľko vody a aké oblečenie (krátky/dlhý rukáv).

Merajte a porovnávajte

Cyklopočítače Garmin sú vybavené senzormi, ktoré merajú rýchlosť či vzdialenosť. V spojení s externými senzormi merajú aj kadenciu, tepovú frekvenciu a výkon. Sledovanie týchto metrík vám umožňuje lepšie porozumieť vlastnému výkonu a identifikovať oblasti, v ktorých sa môžete zlepšiť.

  • Vzdialenosť a rýchlosť: Cyklisti si vďaka nim môžu monitorovať celkový pokrok. Porovnávanie metrík v priebehu času umožňuje posúdiť ich kondíciu a zlepšenie. Analýza priemerných rýchlostí alebo porovnávanie časov segmentov im umožňuje posúdiť výkon vzhľadom na predchádzajúce jazdy alebo iných jazdcov, čo poskytuje cenné referenčné body pre budúci tréning. Výzvou a pokrokom môžu byť aj vyjdené výškové metre.

  • Kadencia: Počet otáčok pedálov za minútu (RPM) pomáha cyklistom optimalizovať efektivitu šliapania. Vyššia kadencia znižuje zaťaženie svalov a kĺbov a zlepšuje kardiovaskulárnu vytrvalosť. Porovnávanie údajov tejto metriky umožňuje jazdcom nájsť vlastný optimálny rozsah kadencie.
  • Tepová frekvencia: Jej sledovanie poskytuje informácie o kardiovaskulárnom úsilí počas jazdy. Tréning v konkrétnych tepových frekvenciách umožňuje cyklistom zlepšiť vytrvalosť, monitorovať únavu a zabezpečiť trénovanie v primeranej intenzite. Porovnávanie údajov o tepovej frekvencii v čase pomáha identifikovať trendy a adaptácie, z čoho vyplýva postupné zlepšovanie tréningu.
  • Výkonový výstup: Pre cyklistov, ktorí používajú merače výkonnosti, je meranie výkonového výstupu neoceniteľnou metrikou. Výkon je priamy ukazovateľ námahy vynaloženej počas cyklistiky a poskytuje presné informácie o intenzite tréningu. Porovnávanie údajov o výkone umožňuje cyklistom posúdiť kondíciu, identifikovať silné a slabé stránky a v snahe optimalizovať tréningové stratégie robiť rozhodnutia založené na údajoch.

Zlepšujte sa

Odporúčané stratégie na základe zozbierania a analýzy údajov z metrík:

Cieľavedomý tréning

Identifikujte oblasti na zlepšenie a navrhujte tréningové jednotky zamerané na konkrétne aspekty. Napríklad ak je výkonový výstup vašou slabou stránkou, zamerajte sa na intervalový tréning na zvýšenie výkonu. V tomto prípade je užitočné sledovať metriku účinok tréningu, kde si môžete na základe porovnania anaeróbnej a aeróbnej záťaže overiť, či tréning splnil stanovený cieľ, napríklad tempo alebo regeneráciu.

Progresívne zaťažovanie

Postupne zvyšujte tréningovú záťaž manipuláciou s premennými, ako sú vzdialenosť, rýchlosť alebo intenzita, a to na základe analýzy údajov. Progresívny prístup pomáha predchádzať stagnácii a stimuluje neustále zlepšovanie.

Regenerácia a odpočinok

Analýza údajov (prevažne srdcového tepu) pomáha identifikovať príznaky nadmerného tréningu alebo nadmernej únavy. Zaradenie dostatočného odpočinku a regeneračných období do tréningovej rutiny pomáha optimalizovať výkon a znížiť riziko zranenia. Príliš vysoký oddychový tep je červenou vlajkou, ktorá varuje, že by ste mali spomaliť.

Revízia cieľov

Pravidelne prehodnocujte a aktualizujte ciele na základe pokroku a výkonu. Aktualizácia cieľov na základe analýzy údajov udržuje cyklistov motivovaných a zapojených do tréningu.

Cyklopočítače vám poskytnú presné merania kľúčových metrík, umožnia analyzovať výkon, stanoviť ciele a v snahe zlepšiť sa robiť rozhodnutia založené na údajoch. Ich využívanie totiž umožňuje jazdcom odhaliť ich plný potenciál na ceste či v teréne.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: