Ak vlastníte niektorý z vyššieho radu športtesterov, pravdepodobne poznáte funkciu PacePro, ktorá na základe stúpania, klesania a vašej fyzickej kondície upraví a naplánuje tempo bežeckého tréningu. S novými cyklopočítačmi je dostupný aj ekvivalent tejto funkcie – funkcia Power Guide, sprievodca výkonom.

Čo potrebujete na využitie funkcie Power Guide?

☑ Kompatibilný snímač výkonu a hodnotu FTP (functional threshold power – funkčný prahový výkon)

Poznať svoju váhu aj hmotnosť bicykla a vybavenia (čím presnejšie údaje zadáte, tým presnejšia bude navigácia vášho výkonu)

Mať naplánovanú dráhu v aplikácii alebo na webovej stránke Garmin Connect a určiť typ povrchu (asfalt, nespevnená cesta, horská cesta)

Ako funguje sprievodca výkonom Power Guide?

Tréning alebo stratégiu pretekov pomocou funkcie Power Guide si môžete vytvoriť buď cez aplikáciu Garmin Connect v prehliadači, v aplikácii Connect pre mobilné zariadenia, alebo priamo v zariadení Garmin Edge.

Prvý krok = musíte mať pripravenú dráhu, na ktorej chcete tréning absolvovať.

Funkcia Power Guide zanalyzuje dráhu, ktorú máte pripravenú, a na základe vzdialenosti, výškového profilu, FTP jazdca a požadovanej intenzity jazdy vypočíta a v reálnom čase naviguje vaše úsilie.

Na jednoduchej stupnici zadáte, v akej intenzite by ste chceli dráhu absolvovať. Dostupné hodnoty sú od 1 (najľahšie) do 10 (najťažšie).

Funkcia Power Guide rozdelí výškový profil trate na jednotlivé výkonové úseky. Úseky dráhy budú rozdelené tak, aby každý segment vyžadoval približne rovnaký výkonnostný vstup. Vzdialenosť úseku sa bude líšiť v závislosti od výškového profilu trate s minimálnou vzdialenosťou pre každý úsek 200 metrov. Čím dlhšia a rôznorodejšia trať, tým viac úsekov bude mať.

Power Guide prirodzene prideľuje vyšší výkon stúpaniam a stabilnejší nižší výkon rovinatým úsekom.

TIP:

Rozdelenie trate na segmenty môžete počas jazdy pozorovať ako prerušované čiary odlíšené rôznymi farbami (pod hodnotami výkonu).

Čo prezradí monitor cyklopočítača?

V hornej časti obrazovky nájdete dĺžku aktuálneho úseku, ktorú si môžete predstaviť ako jeden okruh (ang. lap). Dĺžka tohto úseku závisí od rôznorodosti terénu – môže mať 10 kilometrov, ale aj 200 metrov. V štatistikách v aplikácii Garmin Connect sa jeden úsek zobrazí ako jeden okruh (lap).

Nižšie je zobrazený váš 3-sekundový výkon (3S PWR), sprievodca plánovaným výkonom (GUIDE) pre túto časť a váš priemerný výkon pre aktuálny segment (SPLIT).

Jedným z praktických benefitov funkcie Power Guide je možnosť meniť si plánovaný výkon aj počas trasy. Ak sa v priebehu jazdy necítite silní alebo by ste, naopak, radšej pridali, stačí stlačiť šípku v spodnej časti obrazovky a zvýšiť alebo znížiť cieľovú intenzitu.

Kooperácia Power Guide a ClimbPro

Pri úsekoch stúpania vám funkcia Power Guide zobrazí detailné informácie o nadchádzajúcom stúpaní pomocou funkcie ClimbPro.

Funkcia ClimbPro zobrazuje informácie o zvyšnej dĺžke a výške stúpania, percento zostávajúceho stúpania. Grafické zobrazenie stúpania vám pomôže lepšie si rozložiť sily a pripraviť sa na zmeny v profile stúpania.

Kedy Power Guide využijete?

✔ Prevažne na sólo jazdách, pretekoch s individuálnym štartom či tréningoch

✖ Nevhodné počas skupinových jázd alebo pretekov s hromadným štartom (pri draftovaní váš výkon prirodzene klesne a v tom prípade použitie tejto funkcie „nemá zmysel“)

Ako vám pomôže?

Power Guide je vhodný na jazdy všetkých intenzít. Pri nižších hodnotách intenzity 2 – 5 vás dokáže ubrániť pred tzv. prepálením, pri hodnotách 6 – 7 vás môže navigovať efektívnym a intenzívnym tréningom. Pri hodnotách 8 – 10 vám môže pomôcť uspieť a dosiahnuť vysnívaný cieľ na pretekoch.

Výborne poslúži počas každodenných jázd, ktoré poznáte, alebo na nových trasách, kde neviete, ako si naplánovať výkon.

Funkcia pomôže aj vtedy, keď nie ste fanúšikmi štruktúrovaných tréningových plánov, ale radi by ste si zlepšili fyzickú kondíciu. Posúvanie hraníc na vašich obľúbených trasách môže priniesť výkonnostné benefity.

Tak čo, hodili by sa výkonnostné benefity? 💪

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: