Samotný bicykel pre kvalitný tréning už dávno nepostačuje (aj keď si na jeho výbere dáte záležať). Moderné technológie však ponúkajú zaujímavé, ale hlavne užitočné zariadenia a doplnky, ktoré môžu vaše jazdy vylepšiť. Jednými z nich sú ANT+ snímače kadencie a rýchlosti. Prečo ich zakomponovať do tréningu?

Čo sú ANT+ snímače kadencie a rýchlosti?

Ide o malé zariadenia, ktoré sa pripevňujú na váš bicykel. Snímač kadencie umiestnite na kľuku a snímač rýchlosti na náboj kolesa. Snímače po spárovaní komunikujú s vaším cyklopočítačom Garmin pomocou bezdrôtového protokolu ANT+.

Jedným zo základných rozdielov medzi ANT+ a Bluetooth je to, že prijímače ANT+ (v tomto prípade cyklopočítač) môžu komunikovať naraz s viacerými zariadeniami. Pripojenie/spárovanie jedného ANT+ senzora s iným ANT+ prijímačom nespôsobí, že bude neviditeľný pre ostatné zariadenia v danej oblasti.

V praxi to znamená, že senzor kadencie môžete naraz spárovať s cyklopočítačom aj so športovými hodinkami. Zariadenia pripojené pomocou bluetooth sú po spárovaní často neviditeľné.

Ako fungujú?

➡ Snímač kadencie:
 • Meria počet otočení kľuky za jednu minútu a ako hodnotu vyjadruje otáčky za minútu (RPM).
 • Senzor vyhodnocuje frekvenciu rotácie a vie rozoznať, že prekonal jednu rotáciu okolo osi, a taktiež čas, za ktorý sa tak stalo. Táto informácia je dôležitá pre sledovanie vášho jazdného štýlu a efektivity pedálovania. Na základe tejto hodnoty môžete optimalizovať svoju kadenciu pre dosiahnutie lepšej výkonnosti.
➡ Snímač rýchlosti:
 • Funguje na rovnakom princípe, pričom pre výpočet rýchlosti pohybu bicykla používa fixnú hodnotu obvodu kolesa, a teda aj frekvenciu jeho otáčania.
 • Vďaka snímaču môžete sledovať svoju rýchlosť na rovinách, stúpaniach alebo zjazdoch.
 • Taktiež vám umožňuje sledovať celkovú vzdialenosť, ktorú počas jazdy prejdete.

Samozrejme, pre zber dát behom jazdy potrebujete snímače spárovať s cyklopočítačom Garmin alebo športovými hodinkami.

Prečo ANT+ snímače používať pri tréningu?

 1. Zlepšenie výkonnosti
 • Snímač kadencie vám umožňuje sledovať, nakoľko efektívne šliapete do pedálov.
 • Zistíte, či máte tendenciu šliapať príliš ťažko alebo príliš ľahko.
 • Optimalizácia kadencie môže viesť k vyššej výkonnosti a menšiemu namáhaniu svalov a svalovej únave.

Je známe, že elitní cyklisti šliapu do pedálov rýchlejšie ako začiatočníci, a robia to rozvíjaním svalov a vytrvalosti prostredníctvom kontrolovanej kadencie.

Začínajúci cyklisti často šliapu s nižšou kadenciou, okolo 60 – 85 otáčok. Pretekári a skúsenejší „hobíci“ majú zvyčajne priemer medzi 75 – 95 otáčkami za minútu, pričom profesionáli dokážu udržať kadenciu nad 100 otáčok alebo viac ako 110 otáčok za minútu počas šprintov.

Pomalé šliapanie (zvyčajne 70 – 90 otáčok za minútu) je efektívne a užitočné pre vytrvalostnú cyklistiku, vyššia kadencia má účinnosť pri vyššom výkone a silových šprintoch. Ideálny tréningový plán zahŕňa široký rozsah kadenčných cvičení.

TIP:

Cyklisti všetkých disciplín sa nevyhnutne stretávajú so situáciami vyžadujúcimi zmenu kadencie, ako sú prudké stúpania alebo prudké zrýchlenia zo zákrut. Tieto kľúčové momenty môžu byť veľmi únavné, ak nie ste pripravení im čeliť. Cvičenie a skúsenosti robia majstra a aklimatizácia na široký rozsah kadencie v tréningu vám môže pomôcť byť pripravenými v deň pretekov.

Vyskúšajte zaradiť kadenčný tréning do vášho tréningového plánu. Zamerajte sa najprv na intervaly nízkej kadencie – vyššieho výkonu – a striedajte ich s oddychom pri vyššej. Tréning kadencie si môžete nastaviť aj cez Garmin Connect.

Pravidelným tréningom rôznej kadencie budete pripravení čeliť rôznorodým podmienkam a prekážkam na trati.

 1. Presná kontrola rýchlosti

Snímač rýchlosti vám poskytuje správne informácie o vašej rýchlosti, čo je dôležité nielen pre pretekárov, ale aj pre tých, ktorí chcú sledovať presné údaje v reálnom čase. Snímač rýchlosti je presnejší ako výpočet rýchlosti z GPS, a to vďaka fixnému výpočtu otáčok vášho kolesa.

Získate presnejšiu vzdialenosť a rýchlosť, a ak použijete autopause, bude to fungovať oveľa spoľahlivejšie. Pokiaľ bicyklujete po kľukatých cestách a v hustých lesoch, je to o to dôležitejšie.

Predstavte si cyklistu na horskom bicykli, ktorý sa snaží kontrolovať rýchlosť na trailoch v lese. Z dôvodu nedostatočného GPS signálu mu rýchlosť skáče na nereálne hodnoty a v tréningu preto nevie pokračovať. Použitím ANT+ snímača rýchlosti bude môcť sledovať aktuálnu rýchlosť a kontrolovať tak svoj tréning podľa reálnych hodnôt.

 1. Monitorovanie výdrže a diagnostika problémov

S ANT+ snímačmi môžete sledovať svoju kadenciu a rýchlosť v čase. To vám umožňuje porovnávať, ako sa vyvíjajú tieto hodnoty, respektíve váš výkon. Ak sledujete svoje údaje dlhodobo, viete prípadným nedostatkom prispôsobiť tréningový plán. Vitaj, zdokonaľovanie sa!

Keď máte k dispozícii údaje o kadencii a rýchlosti, môžete ľahšie identifikovať problémy v jazdnom štýle. Keď sa napríklad týkajú svalovej únavy, môžete nájsť spôsoby, ako optimalizovať kadenciu a uľahčiť si jazdu.

Predstavte si cyklistu, ktorý má pretrvávajúce pocity preťaženia stehenných svalov alebo bolesti kolena. Krátka analýza jazdného štýlu mu poslúži jednak ako prvá pomoc a jednak ako dlhodobé riešenie problému.

TIP:

Ak riešite niečo podobné a vaša priemerná kadencia výjazdov je príliš nízka (pod 60 RPM), odporúčanie znie: pri najbližších výjazdoch držte kadenciu nad 80 RPM, aj keď sa vám to zo začiatku bude zdať neprirodzené. Vyššou kadenciou môžete zmierniť svalovú únavu a zlepšiť vytrvalosť.

Kedy a komu sa oplatia?

Použitie ANT+ snímačov kadencie a rýchlosti môže prospieť všetkým cyklistom, bez ohľadu na úroveň ich skúseností. Ponúkajú totiž cenné údaje pre každého – od začiatočníkov po profesionálnych pretekárov.

☑ Začiatočníci ich môžu využiť na získanie lepšieho porozumenia svojmu jazdnému štýlu a postupne zlepšovať techniku.

☑ Stredne pokročilí cyklisti si môžu snímače zadovážiť na sledovanie tréningových zámerov a stanovenie nových cieľov.

☑ Profesionálni cyklisti sa zase vďaka nim popasujú s ladením výkonnosti a maximalizujú svoj potenciál.

ANT+ snímače kadencie a rýchlosti v skratke

Pomáhajú zlepšiť výkonnosť, monitorovať progres a získavať presné údaje o jazde. Bez ohľadu na cyklistickú úroveň môžu poskytnúť hodnotné informácie a zároveň pridať do tréningu trochu zábavy. Prečo s nimi teda nezačať šliapať do pedálov?

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: