Hýbať sa, trénovať, cvičiť – dá sa to rozličnými spôsobmi, v rôznej intenzite a rýchlosti, ako aj pri rôznej tepovej frekvencii, a aktivity môžu mať rozličnú záťaž i trvanie. V závislosti od toho vás aj každý druh pohybovej aktivity „zničí“ iným spôsobom a tiež intenzita vašej únavy a miera vášho pokroku a progresu v danej oblasti bude rôzna. Nech vás to v niekoľkých obmenách použité slovo „rôzny“ neodradí.  

Aeróbne alebo anaeróbne cvičenie? Ani jeden druh pohybovej aktivity nie je vo všeobecnosti lepší. Závisí od individuálnych faktorov a od cieľov. Pozrite sa, či práve aeróbne cvičenie bude užitočné pri dosahovaní tých vašich. 

 

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.