Je to tak, naše super nadupané hodinky Fénix oslavujú už svoje desiate narodeniny. Pri tejto príležitosti môžeš vyhrať jedny aj ty !

Stačí ak sa zapojíš do našej súťaže na Instagrame garmin_sk, ktorého musíš byť samozrejme sledovateľom.

SÚŤAŽ UZATVORENÁ

ZAZNAMENALI SME 7 570 SÚŤAŽNÝCH KOMENTÁROV, Z KTORÝCH SME VYŽREBOVALI VÝHERCU ivan_kollarik , KTORÉMU SRDEČNE BLAHOŽELÁME !!!

 

Podmienky súťaže:

Súťaž vyhlasuje výhradný importér Garmin pre Slovensko CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 402 974

  • zapojením sa do súťaže automaticky súhlasíte z nasledovnými podmienkami:
  • zapojiť sa môže každá osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska. Každý účastník vstupuje do súťaže len pod jedným účtom na soc. sieti Instagram. Akákoľvek automaticky generovaná účasť a účasť pod viacerými účtami tej istej osoby nie je naplatná a bude zo súťaže automaticky vylúčená.
  • účastníci súťaže sa zapoja pridaním komentára pod súťažný príspevok na Instagrame s označením druhej osoby podľa vlastného výberu.
  • Účastník musí byť sledovateľom profilu garmin_sk
  • Potenciálny výherca bude vylosovaný spomedzi účastníkov, ktorí sa zapoja predpísaným spôsobom do 6.8.2022 do 23:59.
  • Výherca bude oznámený príspevkom na soc. sieťach (story) a v tomto článku s výzvou napísať svoje údaje na email marketing@garmin.sk. Výhercovia musia poskytnúť všetky potrebné údaje na odoslanie cien.
  • výhercovia súhlasia s poskytnutím svojich údajov na administratívne účely organizátora a účely zaslania výhry. (meno, adresa, tel. číslo).
  • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu ak neobdrží potrebné údaje najneskôr do 10 dní od kontaktovania výhercu cez jeho sociálne siete.
  • organizátor si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť alebo akokoľvek prispôsobiť podmienky, ak by bola súťaž ovplyvnená akýmkoľvek podvodom, vírusom alebo technickými problémami.
  • organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníkov bez upozornenia ak zistí akékoľvek automatické, macro, alebo inak naprogramované spôsoby účasti vrátane (ale nie obmedzene) spôsobov iných služieb slúžiacich na zapojenie sa do súťaží.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: