Stále rastúci zoznam funkcií na monitorovanie vášho zdravia:

Minúty intenzívneho cvičenia


Svetová Zdravotnícka Organizácia (WHO) odporúča všetkým dospelým (18-64) minimálne 150 minút fyzickej aktivity v strednej intenzite, alebo 75 minút vo vyššej intenzite týždenne. To je odporúčané minimum na zachovanie kardiovaskulárneho zdravia, zdravého pohybového aparátu a predchádzanie depresiam a chronickým ochoreniam. Pre vlastné dobro by ste mali tento počet aktívnych minút zdvojnásobiť. Sedem dní je dosť času na to, aby ste nazbierali 300 minút intenzivneho cvičenia. Svoj progres sledujte už od pondelka.

Stredná intenzita : aktivita pri ktorej dokážete rozprávať, ale nie spievať (napr. rýchla chôdza)

Vysoká intenzita : dokážete povedať len pár slov pomedzi nádychy (napr. beh) 

Celkový počet minút intenzívnej aktivity je súčet = stredná intenzita+ 2 x vysoká intenzita.

Na započítanie minút intenzívneho cvičenia je nutné, aby aktivita trvala minimálne 10 minút. Vysokú intenzitu dokáže zaznamenať len, ak sú dostupné údaje o pulze.

Kroky

Záznam počtu krokov, ktoré urobíte počas dňa/cieľový počet krokov. 10 000 krokov za deň sa považuje za “magickú” hranicu aktívneho životného štýlu. Toto číslo však môže byť pre starších a ľudí so zdravotnými komplikáciami príliš vysoké. Hodinky Garmin dokážu cieľ stanoviť automaticky, na základe vašej skutočnej aktivity. Cieľ sa dá zvoliť aj manuálne. 

Pod 5 000 krokov : Ľudia so sedavým spôsobom života patriaci do rizikovej skupiny so zvýšenou pravdepodobnosťou zdravotných komplikácií.

5 000-7 500 krokov : Ľudia s nižšou aktivitou. Výskumy dokázali že hranica 6 000 krokov koreluje so znížením rizika smrti u mužov. 

7 500-9 999 krokov : Ľudia smerujúci k aktívnemu životnému štýlu. Môžno je načase zvážiť aj nejakú športovú aktivitu.

Nad 10 000 krokov : Ľudia s aktívnym životným štýlom. Vďaka pohybu eliminujete množstvo zdravotných rizík.

Poznámka : Zariadenia Garmin počítajú kroky na základe 3-osého akcelerometra v hodinkách. Každé špecifické mávnutie rukou započíta 2 kroky. Agoritmus odstraňuje množstvo falošných krokov, ale nie je dokonalý na 100%.

 • Ak vám započítava kroky navyše, môže to byť spôsobené: nadmernými vibráciami (napr. Pri práci so strojmi), práve sa sprchujete alebo si umývate zuby, veľmi nepokojnýspánok-prehadzovanie sa v posteli.
 • Ak vám nezapočítava kroky, môže to byť spôsobené: tlačíte kočík alebo nákupný košík, používate kosačku, nesiete tašku alebo držíte za ruku dieťa.
Spálené kalórie

Monitorujú kalórie spálené aktivitou. Pre presnejšie údaje je nutné správne vyplniť profil používateľa a mať spustené meranie pulzu. Ak využívate napr. aplikáciu MyFitnesPal na sledovanie príjmu potravy, môžete si stanoviť cieľa napríklad na udržanie alebo zníženie hmotnosti. Upravený cieľ vám tak umožní sledovať koľko kalórií ste nad alebo pod svojim cieľom vrátane kalórií z potravy. Aplikáciu MyFitnesPal.com je možné sprepojiť s aplikáciou Garmin Connect na automatické získavanie údajov. 

Spánok

Najdôležitejšia časť dňa, čo sa týka regenerácie vášho tela. Okrem času zaspávania a zobúdzania dokážu hodinky s pokročilým monitorovaním spánku zaznamenávať aj jednotlivé fázy spánku, oxymetriu počas spánku a respiráciu-počet nádychov za minútu.

Fázy spánku

 • Ľahký spánok : pohyby očí a tela sa spomaľujú, telo sa pripravuje na hlbokú fázu spánku. Ak nachvíľu zaspíme počas dňa, tak je to ľahkým spánkom
 • Hlboký spánok: fáza spánku s najväčším efektom. Ťažké zobudiť niekoho v tejto fáze. Regenerácia svalov a relaxácia mozgu, príprava na výkon do ďalšieho dňa. Počas tejto fázy sa vylučuje rastový hormón. Táto fáza odbúrava potrebu ďalšieho spánku. 
 • REM: Zohráva dôležitú úlohu pri učení, fungovaní pamäte a spracovaní informácií. Viackrát počas noci  mozog napodobňuje aktivitu počas bdelosti, svaly sú v čiastočnej paralýze (prevdepodobne aby sme si neublížili).  Rýchle pohyby očí (REM) je fáza v ktorej vznikajú sny. 

Oxymentria 

meranie okysličenia vašej krvy počas spánku. Tento parameter je dôležité sledovať obzvlášť ak máte sklony k poruchám dýchania počas spánku (chrápanie, prestávky v dýchaní). Hodnoty, ktoré sa vymykajú normálu odsledujete na farebnom rozhraní. Ak sú dlhodobo mimo “zelenej zóny” (100%- 90%) je vhodné navštíviť lekára. Za normálne hodnoty sa považuje 100-95% hodnoty pod 90% sú nízke.

Spánkové Skóre

Skóre spánku a s ním spojené náhľady sú novým dodatkom k hodinkám s pokročilým sledovaním spánku. Táto funkcia vyhodnotí jednotlivé fázy spánku a ďalšie podstatné faktory, skóre zobrazí na stupnici 0-100 a pridá náhľady (tipy) na prípadné vylepšenie vášho spánku. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Skóre spánku a náhľady.

Poznámka : Nezvyčajne nízke hodnoty SpO2 môžu vzniknúť ak spíte s rukou pritlačenou pod telom, alebo iným spôsobom, ktorý obmedzuje prietok krvi.

Pre presné monitorovanie spánku majte hodinky aspoň 2 hodiny pred spánkom aj počas spánku nasadené. Svoj údaj o bežnom zaspávaní a zobúdzaní majte nastavený čo najrealistickejšie. V profile je mať nutné vyplnený skutočný dátum narodenia. Nenameranú dobu spánku viete doplniť aj manuálne.

Stres (záťaž)

Stres je prirodzená reakcia organizmu na výzvy, ktoré nám život každodenne pripravuje. Zvýšená teplota prostredia, zdravotné problémy, či zvýšené nároky v práci a súkromnom živote sú spúšťače, ktoré aktivujú stresové mechanizmy v tele, ktoré nám tieto situácie pomôžu ľahšie prekonať. Ich opakom sú procesy zodpovedné za odpočinok a trávenie, pri ktorých sa naopak regenerujeme. Tieto dva protipóly autonómneho nervového systému : sympatický (pripravuje telo na útok alebo útek) a parasympatický (udržuje organizmus v kľude pri oddychu a trávení), by sme mali udržiavať v rovnováhe. Miera stresu nie je len subjektívny pocit, ale parameter, ktorý sa dá odmerať z variability pulzu. Pre zjednodušenie hodinky merajú stres na škále od 0-100. 

Čo znamenajú čísla pri meraní stresu ?

Miera stresu nie je len subjektívny pocit, ale parameter, ktorý sa dá odmerať z variability pulzu. Pre zjednodušenie hodinky merajú stres na škále od 0-100. 

 • 0-25 : Stav odpočinku
 • 26-50 : Nízka záťaž/stres
 • 51-75 : Stredná záťaž/stres
 • 76-100 : Vysoká záťaž/stres

Tréning, fyzická aktivita, spánok, stravovanie, či výzvy bežného dňa majú vplyv na úroveň stresu. Ak nosíte hodinky vo dne aj v noci, bude vaše meranie stresu najucelenejšie a presné. V momentoch vysokej aktivity (napr. počas tréningu) sa úroveň stresu nedá zaznamenať.

Ak zaznamenávate počas dňa vysoké úrovne stresu, ktorý chcete redukovať, alebo chcete zlepšiť svoj pracovný výkon či naopak pripraviť sa na spánok, doporučujeme urobiť so jedno z dychových cvičení.

Body Batery (energetická rezerva) 

Zobrazuje koľko „paliva zostáva vo vašej osobnej nádrži“ Je to jednoduchá pomôcka, ktorá vám pomôže pospájať súvislosti medzi stresom, regeneráciou, spánkom a fyzickou námahou. Čím vyššie je číslo  (0-100), tým vyššia je schopnosť sústrediť sa, zdolávať výzvy vášho každodenného života a po výkone sa vrátiť späť k normálu. Vďaka tejto hodnote si budete lepšie uvedomovať vplyv svojho oddychu a záťaže. Nízka hodnota je normálna na konci pracovného dňa alebo po namáhavom tréning. Náročné aktivity je dobré začínať s vyššou hodnotou Body Battery.

Čo nabíja batériu? 

Energiu najlepšie doplníte kvalitným spánkom. Schopnosť doplniť batériu ovplyvňuje prehnaná fyzická a psychická záťaž počas dňa, neprimeraná konzumácia kofeínu alebo konzumácia alkoholu  Batériu doplnite aj relaxom počas dňa, preto je v pribehu dňa dobré sledovať vybíjanie a nabíjanie batérie. V aplikácií Garmin Connect si môžete prekryt si graf batérie so stresom a sledovať tak vplyv rôznych aktivít na váš stav. 

Poznámka: Body Battery na výpočet používa hodnoty HRV, stres, kvalitu spánku a fyzickú aktivitu. Časť grafu vyznačená bodkami jer obdobie ked nebol na výpočet poskytnutý dostatok údajov. Vtedy sa úroveň dopočíta podľa vašich zvykov a všeobecných údajov populácie. Do grafu stresu nie je zahrnutý stav počas fyzickej aktivity.

Hydratácia 

Predvolený príjem vody je určený na základe odporúčaní viacerých zdravotníckych organizácií. Stanovuje konzumáciu kvapalnej vody, nezahŕňa vodu v potravinách. Tento predvolený cieľ sa dynamicky mení vzhľadom na odhadovanú stratu tekutín potením pri fyzickej aktivite. Ak chcete môžete si svoj cieľ stanoviť sami. Meranie príjmu, neprebieha automaticky. Pri každom príjme vody si na hodinkách alebo v aplikácií Connect zvoľte veľkosť pohára a množstvo zaznamenajte. Je to jednoduché a trvá to pár sekúnd. Toto Meranie podstatne zlepší váš prehľad o hydratácií, ktorú veľmi často zanedbávame.

Sledovanie ženského zdravia

 Bez ohľadu na to, či máte pravidelný, alebo neprevidelný cyklus, alebo ste práve v menopauze, je dobré si zaznamenávať fyzické a emocionálne prejavy vášho tela. Postupne dokážete lepšie spoznať svoje telo a pochopíte hormonálne zmeny počas každej fázy, ktoré majú priamy vplyv na zmeny v spánku, vašej nálade, metabolizme, športovom výkone a iné.

Denne dostávate doporučenia ohľadom stravovania a tréningu, ktoré majú priamy súvi s aktuálnou fázou vášho cyklu. Takto sa postupne dokážete naučiť plánovať ako dosiahnuť svoje ciele v športe alebo bežnej fyzickej aktivite.

Fázy cyklu

Typický menštruačný cyklus sa skladá zo štyroch fáz. Garmin Connect zobrazí aktuálniu fázu na základe predošlých zaznamenaných fáz.

 • Fáza 1: Menštruácia
 • Fáza 2: Folikulárna
 • Fáza 3: Ovulácia
 • Fáza 4: Luteálna

Ak nemáte menštruáciu nastavte Typ cyklu „bez menštruácie“ a stále môžete sledovať svoje symptomy a lepšie chápať svoje telo. Toto môže byť užitočné ak máte syndrom polycystických vaječníkov, alebo používate nejaký špecifický typ antikoncepcie na zmenenie cyklu, kojíte, či zažívate menopauzu, alebo iné.

V novembri 2020 pribudla možnosť zmeniť typ cyklu na Tehotenstvo, to spustí ďalšiu funkciu Monitoring Tehotenstva a pozastaví predokladané odhady fáz ak sledujete svoj menštruačný cyklus.

Vetky prejavy si môžete zaznamenávať v apke Garmin Connect alebo priamo v hodinkách prostredníctvom voľne dostupnej aplikácie z Connect IQ store Sledovanie ženského zdravia alebo Sledovanie menštruačného cyklu alebo Sledovanie Tehotenstva

 • rôzne kategórie vrátane nálady,výtoku, špecifických prejavov tehotenstva
 • možnosť zaznamenávať pohyby plodu
 • možnosť manuálne zadávať úroveň krvného cukru počas dňa (ak máte diagnostikovaný gestačný diabetes)

V novembri 2020 pribudla možnosť zmeniť typ cyklu na Tehotenstvo, to spustí ďalšiu funkciu Monitoring Tehotenstva a pozastaví predokladané odhady fáz ak sledujete svoj menštruačný cyklus.

 

 

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: