Pri sledovaní progresu je dôležitá kontrola hmotnosti, aj keď len do istej miery – ani zďaleka nemá byť hlavným parametrom. Za pozornosť preto stoja špeciálne inteligentné váhy. Aké ďalšie parametre vyhodnotia?

Smart váha na progres v dlhodobom horizonte

Základná chyba na začiatku chudnutia či naberania svalov? Ak sa vážite príliš často (každý deň) a svoj progres hodnotíte podľa počtu kilogramov, ktoré vám displej váhy ukáže. Na hmotnosť však vplývajú aj ďalšie faktory:

 • miera stresu,
 • dostatok spánku,
 • choroba,
 • menštruačný cyklus,
 • množstvo vody v organizme,
 • strava (čo ste jedli a aj kedy – príliš veľa soli, sladkého, neskoro večer…).

Práve preto je potrebné sledovať viac ako len samotnú hmotnosť. To, či nastali zmeny na konkrétnych partiách tela, zistíte jednoduchým premeraním obvodu pása, brucha, zadku, pŕs, stehien, bicepsov či lýtok. Spolu s týmito údajmi však môžete zistiť i množstvo vody v organizme, svalov, tuku, BMI, ale aj hmotnosť kostí – vďaka smart váhe a metrikám, ktoré sú užitočné aj z dlhodobého hľadiska.

Obraz o progrese

Prečo používať Garmin Index S2? Pretože funguje na rovnakom princípe ako inbody meranie. Samozrejme, že presnosť je pri inbody na inej úrovni, no Index S2 je výborným smerodajným ukazovateľom, ak chcete zistiť množstvo tuku v tele, percento svalovej hmoty či množstvo vody v organizme. Váha vyhodnocuje údaje analýzou bioelektrickej impedancie, ktorá využíva vodivosť elektrického prúdu.

 • BMI

Body Mass Index určuje pomer telesnej hmotnosti v kilogramoch a druhej mocniny telesnej výšky v metroch. Príklad: Ak je vaša hmotnosť 75 kg a meriate 180 cm, BMI vypočítate nasledujúco:

75 : 1,80² = 75 : 3,24 = 23,15

Čo hovorí výsledok? Vo všeobecnosti BMI nižšie ako 18,5 signalizuje podvýživu, hodnoty v rozmedzí 18,5 až 24,9 ideálnu hmotnosť, 25 až 30 miernu nadváhu, BMI nad 30 obezitu 1. stupňa a nad 40 obezitu 2. stupňa.

Z toho vyplýva, že zdravý človek by mal mať BMI index v rozpätí 18,5 až 24,9. Má to však jedno ale. Ak sa venujete fitnesu alebo silovým športom, táto metóda výpočtu nie je vhodná, respektíve dostačujúca, keďže nezohľadňuje väčší objem svalovej hmoty (ani vek, pohlavie, tzv. zloženie tela a rozloženie tuku). Príkladom môžu byť dve 30-ročné ženy, ktoré merajú 170 cm a obe vážia rovnako – 65 kg. Prvá sa venuje posilňovaniu a pravidelnému športu, druhá má minimum pohybu a obľubuje fastfood. Rovnaké údaje, ale vizuál i zdravotná stránka sú úplne odlišné. Okrem BMI je teda potrebné sledovať i ďalšie parametre.

 • Množstvo svalovej hmoty

Pravidelný silový tréning v kombinácii so správnym zložením jedálnička, s dostatkom regenerácie a spánku prinesie nárast svalovej hmoty. To, ako rýchlo pribúda, môžete sledovať pravidelným meraním (aj obvodu jednotlivých svalových partií) a na základe toho optimalizovať tréning. U priemerného dospelého muža by svalová hmota mala tvoriť 33 až 45 % hmotnosti tela, u ženy 25 až 35 %.

Ak budete objem svalstva zvyšovať, posun vo všeobecnom percentuálnom rozmedzí smerom nahor bude prínosom pre vaše zdravie (aj duševné) a v dobrom sa podpíše na vašom vizuáli. Samozrejme, potom už nastupujú individuálne preferencie „čo už je veľa a čo ešte málo“. Ak preleziete priemernú hranicu, vaše telo to uvíta, ak ju však podleziete, zarobíte si na viac ako len problémy s fyzickou kondíciou.

 • Percentuálne zastúpenie vody v organizme

To, že voda je kriticky dôležitá pre správne fungovanie organizmu, nikoho neprekvapí. Faktom je, že jej zastúpenie v tele vekom prirodzene klesá a je podmienené i životosprávou a ochoreniami. Prekvapenie môže nastať, keď zistíte, že na to, ako sa cítite, má vplyv práve jej nízke percento.

Voda, respektíve jej zadržiavanie má za následok krátkodobé výkyvy hmotnosti (tu sa opäť dostávame k tomu, prečo je dôležité na váhe sledovať merania z dlhodobého hľadiska). K jej zadržiavaniu dôjde napríklad vtedy, ak konzumujete veľa soli alebo sladkého, ale aj pri nepravidelnej menštruácii či, logicky, pri nepravidelnom pitnom režime.

Dievčatá a ženy vo veku 10 až 18 rokov by mali mať v priemere približne 57 % vody v tele, pričom toto množstvo postupne klesá na 46 % pri veku nad 60 rokov. U mužov sú tieto hodnoty obvykle o 1 až 4 % vyššie.

 • Percento tuku v tele

Tuk je pre organizmus nevyhnutný, ako inak, v primeranom množstve. Slúži ako zdroj energie, pomáha vstrebávať vitamíny, chráni telo pred únikom tepla… Aká je teda jeho optimálna hodnota?

 • Muži do 30 rokov ➡ 9 – 15 %
 • Muži od 30 do 50 rokov ➡ 11 – 17 %
 • Muži nad 50 rokov ➡ 12 – 19 %
 • Ženy do 30 rokov ➡ 14 – 21 %
 • Ženy od 30 do 50 rokov ➡ 15 – 23 %
 • Ženy nad 50 rokov ➡ 16 – 25 %

Treba však povedať, že ideálne percento neexistuje. Prečo? Pretože ako je vidieť aj z údajov, mení sa vekom, ale závisí aj od životného štýlu – priemerné percento tuku u športovcov či bodybuilderov bude úplne iné. To neznamená, že nesprávne. Všeobecné percentuálne rozmedzie však môže poslúžiť ako základný odrazový mostík pri vašich meraniach.

Nezamieňajte si snahu o redukciu tuku v tele s vynechaním tukov zo stravy. Telo potrebuje všetky zložky – bielkoviny, sacharidy aj tuky. Tie by mali tvoriť približne 30 % jedálnička. Tak ako vysoké percento tuku značí zdravotné riziká v podobe cukrovky, vysokého krvného tlaku, ochorenia srdca, ciev a pod., aj jeho deficit je nebezpečný a môže ovplyvniť produkciu niektorých hormónov a zhoršenie celkového duševného zdravia. Reč je preto o tzv. dobrých tukoch, teda o mononenasýtených a polynenasýtených tukoch, ktoré by mali byť pevnou súčasťou jedálnička.

Vedeli ste, že:

Sledovať podiel tuku v tele môžete vďaka osobnej váhe Garmin veľmi jednoducho. Ak máte hodinky Garmin, všetky údaje sa vám po zosynchronizovaní zobrazia aj priamo v aplikácii Garmin Connect. Váhu však môžete používať aj vtedy, ak nie ste vlastníkmi inteligentných hodiniek. Stačí mať nainštalovanú aplikáciu a spárovať ju s váhou IndexS2. Aj v tomto prípade eviduje až 16 profilov rôznych ľudí, ktorí môžu sledovať svoj progres, pretože ich namerané údaje vyhodnocuje váha separátne. Počas váženia sa jednoduchým dotykom nohou preklikávate medzi používateľmi.

 • Hmotnosť kostí v tele

Ak si ju odsledujete, zároveň si odsledujete i prítomnosť dôležitých minerálov v organizme, teda to, či vám nejaké nechýbajú. Také jednoznačné to však nie je. Garmin Index S2 vám ukáže približnú hmotnosť kostí vo vašom tele. Tieto údaje neznamenajú výsledky o pevnosti kostí, no ak v priebehu času a viacerých meraní zistíte, že namerané hodnoty klesajú, bude to pre vás indícia, že váš jedálniček by mal byť bohatší, aj čo sa týka vápnika a draslíka.

V akých hodnotách by sa mala približne pohybovať hmotnosť kostí?

 • Muži s hmotnosťou menšou ako 65 kg ➡ 2,65 kg
 • Muži s hmotnosťou 65 až 95 kg ➡ 3,28 kg
 • Muži s hmotnosťou nad 95 kg ➡ 3,65 kg
 • Ženy s hmotnosťou menšou ako 50 kg ➡ 1,94 kg
 • Ženy s hmotnosťou 50 až 75 kg ➡ 2,4 kg
 • Ženy s hmotnosťou nad 75 kg ➡ 2,95 kg

V krátkosti o váhe Garmin Index S2

Váhu Garmin nastavíte jednoducho zopár krokmi. Spadá tam základné nastavenie jednotiek merania, pripojenie k domácej wifi sieti a spárovanie s mobilnou aplikáciou Garmin Connect. Podrobný návod nájdete aj na webe.

Výhody váhy Index S2:

 • Prostredníctvom aplikácie Garmin Connect môžete odoslať pozvánky ďalším 16 ľuďom, ktorí budú používať vašu váhu. Garmin Index S2 teda môže využívať každý člen rodiny.  
 • Vďaka úsporným technológiám vám váha Garmin Index S2 vydrží fungovať s jednou súpravou batérií až 9 mesiacov.
 • Ak vlastníte hodinky Garmin, všetky údaje o svojom telesnom zložení nájdete na jednom mieste v aplikácii spolu s vaším tréningovým progresom.
 • Graf trendu telesnej hmotnosti zobrazí, ako sa vaša hmotnosť menila počas posledných 30 dní.
 • Garmin Connect sleduje aj ženské zdravie a tehotenstvo. V prípade tehotenstva tieto údaje pošle aj do váhy, ktorá tomu prispôsobí meranie. 

Sledovanie vývoja fyzického stavu v čase

Váha Garmin Index S2 je dobrý radca pri športovom a zdravotnom progrese. Ako bolo spomenuté, hodnoty, ktoré meria, treba brať s rezervou. Ak vám nevychádzajú práve tabuľkové údaje (napríklad vzhľadom na váš vek) a patríte k aktívnym ľuďom, netreba panikáriť. Váha je vynikajúci ukazovateľ dlhodobého vývoja vašich fyziologických hodnôt a porovnávanie rozdielov medzi dňami či týždňami je aj z hľadiska športového progresu zbytočné a krátkozraké. Skôr sa zamerajte na komparáciu dlhších časových období, napríklad mesiacov. Vďaka Garmin App v mobile budete mať prehľad vždy poruke.

TIP:

Pri samotných meraniach je dôležité dodržiavať rovnaké princípy váženia. Ak ste sa začali vážiť ráno po zobudení, robte tak stále. Pokiaľ sa jeden týždeň budete vážiť ráno a ďalšie obdobie po raňajkách či obede, vaše hodnoty sa budú ešte viac líšiť a celkový prehľad vývoja bude skreslený.

Nehrá sa na špičkové zariadenia vyhodnocujúce fyziologické metriky, na to je inbody meranie. Je to však nástroj, ktorý vďaka prepojeniu s apkou, hodinkami (a so získanými hodnotami zgrupovanými do jedného celku) predstavuje jeden z dielikov puzzle, ktorý výborne zapadá do skladačky nazývanej progres. Ak sa totiž po pár mesiacoch spätne pozriete na namerané hodnoty, Index2 vám ponúkne podrobný prehľad údajov z meraní. Je fajn vedieť, či a ako sa v čase menilo napríklad percento vášho telesného tuku, je fajn dozvedieť sa informácie, ktoré majú v čase a na ceste k zdravšiemu ja výpovednú hodnotu.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: