Behanie je silný a inšpiratívny zážitok, aj preto sa stane, že začínajúci bežci chcú behať rýchlejšie, častejšie a ďalej, ako by mali. A to sa namiesto skratky môže stať prekážkou. Cena za to, že sa fyzicky a mentálne preťažujeme môže byť vyššia, ako by sme nakoniec chceli zaplatiť.

Keď vás všetko bolí a ste unavení, tak je jednoduché vynechať tréning a potom ďalší a potom ďalší. Náhle zvýšiť tempo, vzdialenosť, či frekvenciu tréningov môže priniesť aj riziko zranenia. Zranenie na začiatku môže mať negatívny dopad na odhodlanie, či celkový pohľad na vaše nové hobby.

Veci komplikuje aj fakt, že ľudia na behanie nazerajú, ako na spôsob dosahovania svojich osobných cieľov v telesnej kondícii, hmotnosti, či výzore. To sú silné motivačné faktory a je úplne prirodzené, že chcete vidieť pokrok čo najskôr.

Je jasné, že ak chcete dosiahnuť zmenu, tak musíte zájsť ďalej, ako ste zvyknutí. Ale to, že ste sa strašne spotili a riadne to bolelo, neznamená, že ste splnili cieľ. Buďte trpezliví, vaše ciele si vyžadujú nejaký čas. Nedostatok skúseností v začiatkoch behania znamená, že ste náchylní na chybu. Je totiž jednoduché spadnúť do pasce klamlivého presvedčenia, že čím tvrdšie trénujete, tým viac sa zlepšujete.

Našťastie je tu jedno číslo, na ktorom záleží. Pochopenie a používanie tejto hodnoty pre vás môže znamenať skutočný kompas. Hovoríme o hodnote Tréningový Efekt. Hodnota je dostupná na širokej škále hodiniek Garmin určených primárne pre športovcov.

Kľúč k lepším tréningovým rozhodnutiam

Tréningový Efekt je jedno jednoduché číslo, ktoré sa aktualizuje v reálnom čase a ukazuje vám budúci dopad aktivity, ktorú práve vykonávate, na vašu kondíciu/kardiorespiračný sytém. 

Aby sa poodhalilo tajomstvo skrývajúce sa za Tréningovým Efektom, potrebuje metrika trocha náhľadu do fungovania vášho tela. Najlepším merateľom kondície je VO2 max, ktoré popisuje, ako efektívne pracuje vaše srdce, cievy a svaly.  Kyslík sa predsa do svalových vlákien musí nejako dopraviť.

Keď prechádzate športovou záťažou, vaše telo sa snaží prispôsobiť podobnej záťaži aj do budúcnosti. To je nárast kondície. Ak chcete prejsť do ďalšieho levelu, musíte sa uistiť, že záťaž je dostatočná a telo má dostatok času, aby sa z výkonu zotavilo. Telesné prispôsobenie sa totiž odohráva len počas odpočinku a nie počas výkonu samotného.

Prečo je Tréningový Efekt dôležitý pre mňa osobne ?

Analýza, ktorá sa skrýva za jednoduchým číslom TE má dve časti, ktoré sú rovnako dôležité na to, akú správu dostanete.

Prvý krok je analýza celkového dopadu vašej aktivity. Toto sa docieli preložením vášho výkonu do EPOC , čo je skratka pre spotrebu kyslíka po cvičení. Toto je hodnota, ktorú používajú fyziológovia na popis narušenia homeostázy vašim výkonom. Polopate to znamená, ako veľmi sa vám podarilo prekročiť svoje limity.

Potom, ako sa vypočíta dopad vašej aktivity, musí sa ešte spočítať, čo to znamená konkrétne pre vás. Totižto beh, po ktorom máte pľúca v jednom plameni na začiatku vašej bežeckej kariéry, môže byť po nejakom čase trénovania len prechádzkou v parku. To, čo na začiatku znamenalo veľké zlepšenie, môže byť neskôr len nepatrným posunutím vpred. 

Na to, aby sme dostali jedno elegantné číslo, ktoré sa ľahko  interpretuje, potrebujú hodinky spočítať dopad vašej aktivity (EPOC), vašu aktuálnu kondíciu (vo2max) a tréningovú históriu za posledné obdobie.

Odozva v reálnom čase znamená, že môžete pritvrdiť bez toho, aby ste to prehnali.

Väčšina hodiniek s touto funkciou dokáže zobraziť, ako sa vám počas aktivity číslo TE navyšuje. Vďaka tomu viete svoje úsilie prispôsobovať priamo na trati. 

Niektoré dni priam volajú po ľahšom výkone, aby sme telu umožnili zotavenie. Niektoré dni sú zase ako stvorené na to, aby sme latku posunuli vyššie. Čomu sa ale chceme vyhnúť vždy, je aby sme na seba tlačili až do zóny pretrénovania. Ak sa do tejto zóny dostávame príliš často, veľmi jednoducho môžeme zničiť všetko, čo sme vybudovali.

POZNÁMKA: Tento článok je primárne určený, aby priblížil začínajúcim bežcom svet fyziologických metrík dostupných v populárnych bežeckých hodinkách. Tréningový Efekt popisovaný v tomto článku referuje k Aeróbnemu Tréningovému Efektu. Veľký počet pokročilejších tréningových hodiniek vám poskytne náhľad, ako dynamické zmeny vo vašom výkone ovplyvnia vašu anaeróbnu kapacitu. Anaeróbny Tréningový Efekt je cenný nástroj na pochopenie dopadu vysoko intenzívnych HIIT tréningov a intervalov.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: