Dnešné možnosti tréningu behu sú naozaj bohaté. Je to aj vďaka detailnej metrike, ktorá bola kedysi prístupná len tým „najprofesionálnejším“ profesionálom, aj to len v laboratórnych podmienkach. Čo všetko tie čísla na vašom športtesteri znamenajú ?

V jednoduchosti sa dajú rôzne údaje rozdeliť do dvoch skupín. Fyziologická metrika, ktorá meria to, ako naše telo reaguje na tréning,  respektíve funguje počas výkonu. Z týchto meraní môžete usúdiť ako „tvrdo“ trénujete, v akej forme a pripravenosti na výkon ste, či práve nepotrebujete viac regenerácie alebo či máte ešte viac zabrať.

Metrika behu, ktorá už priamo súvisí s technikou behu. V číslach a grafoch tak môžeme vidieť reálny stav počas každého prebiehajúceho, či zaznamenaného behu. Vďaka týmto údajom sa potom viete v ďalších tréningoch zamerať na svoje slabé stránky.

Asi najzákladnejším fyzilogickým parametrom, ktorý by mal dobrý športtester zobrazovať je PULZ alebo aj Tepová Frekvencia srdca. Ak si kladiete otázku prečo je to také dôležité, tak je to preto, lebo tep je asi najčitatelnejším meradlom toho, aký intenzívny výkon podávate. Pocity vám síce dobre našepkávajú, ale objektívna čísla robia „ten“ rozdiel, ktorý znamená dobehnúť maraton v rekordnom čase, alebo vytuhnúť na predposlednom kilometri…

Predovšetkým je dôležité poznať maximálnu hodnotu tepovej frekvencie konkrétneho bežca. Existujú na to rôzne vzorce (220 mínus vek), ale tie majú vyslovene informatívny charakter. Najlepši spôsob je istotne test. Tak isto dôležitá je kľudová hodnota, ktorú si môžete zmerať hneď po prebudení. Potom sa už len nastavia tréningové zóny a určí sa hodnota anaeróbneho prahu. Anaeróbny prah, alebo aj laktátový prah, je často skloňovaný pojem. Je to individuálna hranica, po prekročení ktorej pociťujeme tuhnutie svalov, či lapáme po dychu. Telo sa výraznejšie zakysľuje, strácame svalovú koordináciu. Toto všetko sa prejavuje na zníženej rýchlosti behu. Táto hraničná úroveň výkonu býva označovaná aj ako najvyššia možná intenzita výkonu na 40-60 minút.  Dá sa vyjadriť hodnotou tepu, alebo napríklad aj hraničným tempom behu. Tréning za touto hranicou si vyžaduje zvýšenú spotrebu energetických zásob organizmu a značne predlžuje dobu regenerácie.

Variabilita pulzu( HRV ) označuje odchýlku v intervaloch medzi jednotlivými údermi srdca. Aká HRV je dobrá ?  Všetkého veľa škodí, ale v tomto prípade platí, že aj málo je zle. Malá HRV signalizuje vyčerpanie organizmu, chronický stres, ale aj disfunkciu rôznych procesov v tele a môže odhaliť  blížiace sa ochorenie, ktorého príznaky sa ešte neprejavili.  HRV prirodzene klesá aj pri intenzívnom sústredení alebo vysokej športovej záťaži. Pri vysokom tepe bije srdce takmer pravidelne. Zo športového hľadiska je zaujímavý návrat k bežným hodnotám HRV, čo signalizuje úroveň regenerácie. Respektíve pripravenosť na výkon. Na tieto účely slúžia index Stres Score a pripravenosť na výkon Performance Condition.  Urobte si denne trojminútový test a získajte smerodajné údaje. Nízke skóre stresu znamená, že dnes je ten deň na „osobák“ alebo kedy môžete na tréningu udrieť plnou intenzitou. Vysoké čísla signalizujú deň vhodný na regeneráciu a odpočinok. Zaujímavým úkazom bude stúpajúce skóre stresu s blížiacim sa termínom pretekov, ale to je prirodzený jav.  Pripravenosť na výkon bude priebežne aj v reálnom čase monitorovať vzťah medzi vašim tempom behu, Vo2 Max a variabilitou pulzu. Plusové hodnoty sú tie dobré a mínusové sú tie, čo nechcete vidieť často.

VO2 Max je jedným z najlepších ukazovateľov stavu kondície. Je to v podstate maximálne množstvo kyslíka, ktoré dokáže váš organizmus dopraviť a využiť v svalovom aparáte. Čím je toto číslo vyššie , tým lepšie (viď tabuľka na konci článku). Výšku tohto ukazovateľa na 50% ovplyvňuje dedičnosť, ale až celú polovicu viete ovplyvniť pravidelným tréningom.  Ak chcete zvýšiť presnosť stanovenia VO2MAX pri behu, vykonajte tréning na trati s minimálnym prevýšením a pokúste sa bežať čo najstabilnejším tempom.  Komplikovaný výškový profil trate a časté prudké zmeny v tempe spôsobujú nárast odchýlky.

Pravidelným používaním športtestera zabezpečíte , že hodinky sa „naučia“ aký ste. Zaznamenané dáta sa potom budu v špeciálnych funkciách vyhodnocovať omnoho presnejšie a vy tak získate reálnejší obraz o svojom výkone, alebo presnejšie cielenú radu ohľadom regenerácie.

Funkcia Recovery Check -Poradca pre zotavenie, je jednou z tých funkcií, ktorá na základe vyššie uvedených hodnôt dokáže poradiť koľko vám bude trvať zotavenie do ďalšieho  rovnako intenzívneho tréningu. Samozrejme je to len rada, zotavenie záleží od viacerých faktorov ako je napríklad spánok, doplnenie vody a živín do organizmu.

Race Time Prediction- odhadované časy pretekov je funkcia, ktorá na základe histórie vašich záznamov a aktuálnej výkonnosti dokáže odhadnúť, aký výkon by ste boli schopný podať. Údaj má vysokú presnosť za predpokladu že :

Vykonávate tréning na danú vzdialenosť – to znamená, že ak trénujete šprinty, váš predpokladaný čas na maratón bude zavádzajúci. Naopak ak trénujete na beh z dĺžkou cca 10K…bude odhadovaný čas veľmi blízko vášho výkonového maxima na túto trať.

Dodržíte zásady regenerácie a zdravej životosprávy – v prípade pretrénovanosti, slabého spánku, či nesprávnej výživy budú údaje nepresné.

 

 

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: