„Golf je fenomén v tom, že v žiadnom inom športe nemá začiatočník skúsenosť vrcholného výkonu. Ak nemá fyzické dispozície, stovku pod 12 sekúnd nezabehne. V golfe však môže sedmičkou odpáliť 120 metrov a spadne mu päťmetrový putt.“ Peter Němec, český golfista a PGA Master Professional, v jednom z rozhovorov dopĺňa svoje slová tvrdením, že „golf je zároveň výzvou, pretože hráč na ňom pracuje celý život“. Práve táto práca otvára priestor pre golfové diaľkomery.

Prečo golf kombinovať s elektronikou?

Odpoveďou je stratégia, respektíve precíznejšia a cielenejšia stratégia. Predstavte si, že golfové ihrisko môžete mať vo svojom zornom poli v podobe podrobnej mapy, a to v priebehu pár sekúnd a spolu s informáciami o vzdialenostiach k jednotlivým jamkám, k rôznym objektom a prekážkam na greene – s celkovým prehľadom o greene. Na základe toho viete vyhodnotiť, či je pre vás napríklad výhodnejšie zahrať lay up (úder na zlepšenie pozície loptičky) alebo že jamka, na ktorú sa práve chystáte, je technicky náročnejšia, pretože ide o tzv. dogleg (jamku, ktorej dráha sa stáča prudko doľava alebo doprava najčastejšie na mieste, kde by inak loptička dopadla pri štandardnom odpale).

Jednoducho povedané, golfovú hru môžete ovplyvniť nielen svojou technikou hry, ale aj technikou v podobe inteligentného zariadenia – diaľkomera.

Osobný tréner

Športové aktivity vykonávané pod odborným osobným dohľadom sa pretavia do progresu v podobe lepšej fyzičky, ale aj mentálnej odolnosti. Pre golf však toto tvrdenie nemá univerzálnu platnosť, respektíve navrch má mentálna príprava. Pri golfovej hre treba predovšetkým uplatniť rozvahu a pokoj, dôkladne zvažovať voľbu každého úderu, brať do úvahy všetky riziká a prekážky, premýšľať takticky.

Laserové diaľkomery sú v tomto procese medzičlánkom, ktorý vie taktiku jednak manažovať a jednak sa na jej vytváraní priamo podieľa.

Dôverník

Vodné a piesočné prekážky, stromy, hranice ihriska, na nízko kosená tráva medzi odpaliskom a jamkoviskom (tzv. fairway) či vyššia, málo pestovaná tráva po okraji dráhy (tzv. rough), vplyvy počasia – zariadenie spoľahlivo vyhodnocuje terén, a to aj v prípade, že pozeráte napríklad na husté kríky a voľným okom vlajku nevidíte. Golfové oko vám však vďaka PinPointeru a GPS našepká, že sa máte na green natočiť viac vpravo/vľavo. Keďže merač vyhodnotí aj rýchlosť a smer vetra, uľahčí vám i rozhodovanie sa pri výbere palice.

Laserový diaľkomer Approach Z82

V menu máte prístup do troch sekcií:

  • hrať golf,
  • zacieliť na niečo,
  • nastavenie.

Hrať golf

Po potvrdení navrhovaného golfového ihriska (ponúkne vám to najbližšie) a potvrdení počtu jamiek či odpaliska sa okamžite môžete vrhnúť do hry – nie je problém laserový diaľkomer zapnúť hocikedy počas hry (nielen na jej začiatku), pretože vie zacieliť presne na tú jamku, ktorá sa práve nachádza vo vašej blízkosti, respektíve najbližšie k vám (v prípade, že chcete cieliť na inú jamku, môžete tak urobiť manuálnym prepnutím).

Zacieliť na niečo

Approach Z82 vám ukáže vzdialenosť k vybranému cieľu (s presnosťou na 25 centimetrov a dosahom až 411 metrov) vrátane prevýšenia. Na pozíciu zameranej vlajky upozorní vibrovaním. Ak počas merania pohybujete diaľkomerom, zmenu vzdialenosti vám ukáže priebežne. V praxi to vyzerá tak, že ak napríklad časť greenu lemujú stromy (pozdĺž jamky), pri pohybe diaľkomerom vidíte, ako sa vzdialenosť priebežne a pritom okamžite mení. Nielen funkcie Green Wiew a Laser Range Arc môžete využívať na viac ako 41-tisíc ihriskách po celom svete.

Nastavenie

V tejto sekcii môžete laserový diaľkomer spárovať s mobilom či s aplikáciou Garmin Golf a zaznamenávať tak svoje skóre aj viesť evidenciu štatistík hry – zapisovanie skóre je pohodlné a rýchle (v menu zvolíte Skóre kartu). Môžete spustiť automatické meranie dĺžky rany na základe vašej poslednej polohy, nastaviť priemernú vzdialenosť rany pri odpale driverom. Spustením turnajového režimu prednastavíte odpalisko alebo dĺžku odpalu a zároveň ním vypnete nepovolené funkcie.

Vedeli ste, že:

Ak máte zapnutý turnajový režim, ste na to upozornení signalizáciou externej kontrolky na zariadení. Je to fajn aj z dôvodu dodržovania golfových pravidiel, keďže používanie niektorých vychytávok diaľkomera, ako napríklad funkcie PlaysLike (funkcia, ktorá počíta so zmenou nadmorskej výšky na ihrisku) či PinPointer (kompas, ktorý ukazuje, kam smerovať ranu, keď nevidíte na green), je na turnajoch zakázané.

Hodinky alebo diaľkomer?

Garmin má vo svojom portfóliu viaceré zariadenia s veľmi presným určovaním GPS a s pokročilými funkciami na hranie golfu.

  • Hodinky zaznamenávajú vašu polohu, a teda aj vzdialenosti k jamke alebo k prekážkam na základe technológie GPS s presnosťou 1 až 3 metre.
  • Laserový diaľkomer okrem technológie GPS meria aj opticky, a to s presnosťou do 25 centimetrov.

Používanie hodiniek je síce pohodlnejšie, ale pokiaľ už vaša hra dosiahla určitú úroveň (napr. máte alebo chcete mať hendikep do 10), určite laserovú presnosť oceníte. O to zvlášť, keď Approach Z82 nie je iba obyčajný golfový diaľkomer, ale zariadenie kombinujúce GPS, mapy golfových ihrísk, optiku a laser.

Dynamický golf

Využívanie elektronických zariadení na ihrisku robí hru pokojnejšou a zároveň strategickejšou. Pokojnejšou, nie pomalšou. Schválne na to upozorňujeme, keďže pomalá hra a hráči, ktorí si dávajú pri odpale načas, sú celosvetovým problémom (čo sa ukázalo aj v podobe „trestov“, s ktorými prišli začiatkom roka 2020 European Tour a US PGA Tour). Laserové merače vzdialenosti s GPS majú zásluhu na dynamike hry.

Pomôžu vám v rozhodujúcom okamihu zahrať najlepšiu ranu? Odpoveď súvisí s odpoveďou na inú otázku – čo všetko sa podieľa na tom, aby ste takúto ranu zahrali? Napríklad Butch Harmon, niekdajší tréner Tigera Woodsa, razí teóriu, že nepoznáme kľúč k tomu, čo robí skvelého hráča skvelým. Môžete sa oháňať talentom, vycibrenou jemnou motorikou, výbornou koordináciou, trénovaním golfu odmalička, no nezaručí vám to, že z vás budú šampióni. Aj preto je hlavným faktorom úspešných odpalov sebadôvera, bez ktorej fyzické predpoklady či mimoriadna práca na sebazdokonaľovaní jednoducho nestačia. Diaľkomer prezrádza spoľahlivé informácie o greene, pričom spoliehať sa musíte len na seba. A to je dobrá kombinácia. Môžete zlepšovať spôsob a metódy svojej hry a zdokonaľovať sa v mentálnej príprave na dokonalé odpaly.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: