Každý športovec vie, že jeho kondícia nie je rovnaká po celý rok, obzvlášť, ak hovoríme o vrcholnej forme. Existuje len krátke časové okno, kedy naše telo dokáže podať svoje vrcholné výkony. Správne načasovanie a prispôsobenie tréningu je kľúčové, ak chceme excelovať na konkrétnom podujatí/pretekoch.

Niekedy sa zasekneme na určitej úrovni a prestaneme napredovať, aj keď sa deň D neúprosne blíži. Základom je sledovať svoj tréningový proces a robiť zmeny ak je treba. Venujte vyššiu pozornosť odpočinku, keď hrozí pretrénovanie a „zatlačte na pílu“, keď hrozí úpadok  kondície. Hlavne je potrebné si uvedomiť, že niekedy svoj skutočný stav nevieme presne odhadnúť len na základe pocitov. Našťastie je tu nástroj, ktorý pomôže analyzovať tréning z dlhodobého hľadiska, zohľadní zmeny vo vašej výkonnosti a pomôže optimalizovať tréningové jednotky. Áno, je to Tréningový Stav .

Širší pohľad s Tréningovým Stavom.

Tréningový Stav je založený na troch základných zložkách: zmenách vo vašej kondičke – VO2 max, vašej súčasnej tréningovej záťaži a zmenách vo vašej dlhodobej tréningovej záťaži.

Aby ste si vedeli zmerať VO2 max potrebujete mať záznam aktivity s pulzom a rýchlosťou. Podrobnejšie o meraní Vo2 max TU . Aby bol váš priebeh kondície lepšie zmapovaný, vykonávajte meranie Vo2 max často, to znamená minimálne 2 krát počas každého 14-dňového obdobia, inak hodinky nedokážu Tréningový Stav prekalkulovať. Čím častejšie je dostupná kalkulácia Vo2 max, tým presnejšie je stav vyhodnotený.

Aby hodinky dokázali kalkulovať Tréningový Stav, potrebujú mať históriu tréningov za predošlé obdobie, a aby dokázali aj vyhodnotiť priebeh tréningovej záťaže potrebujú aj aktuálnu záťaž, takže minimálne jedno cvičenie so zapnutým pulzomerom týždenne.

Ak sú namerané údaje príliš staré, alebo nedostatočné na vyhodnotenie, hodinky nezobrazia žiadny Tréningový Stav. Takže trénujte pravidelne !

6 rád ako vyvrcholiť formu v ten správny čas:

Univerzálny recept žiaľ neexistuje, lebo každé telo je  iné. Metóda, ktorá perfektne funguje vášmu priateľovi, nemusí fungovať vám, dokonca ani prístup, ktorý na vás fungoval  pár rokov dozadu už nemusí vôbec zabrať.

  1. Určite si svoje ciele. Nie je možné, aby ste boli na vrchole svojich možností každý týždeň. Vyberte si v sezóne najdôležitejšie dátumy a sústreďte sa na ne.
  2. Potrebujete tréningový plán. Ale nie taký, ktorého by ste sa dogmaticky držali. Na váš tréning totižto vplýva množstvo faktorov, ktoré nedokážete ovplyvniť. Choroba, zranenia, osobné vzťahy, počasie, to všetko dokáže ovplyvniť vaše výkony. Preto váš tréningový plán treba vždy prispôsobiť aktuálnym podmienkam.
  3. Sledujte svoje telo. Podobné tréningy môžu mať rozdielny efekt v závislosti od ostatných okolností. Sledujte Tréningový Efekt, je to jednoduchá pomôcka na sledovanie fyziologického dopadu jednotlivých cvičení.
  4. Trénujte produktívne. Proces vyvrcholenia začína mesiace pred pretekmi budovaním aeróbneho základu a zvyšovaním VO2 max. Aby bol váš tréning produktívny, potrebujete dostatok ťažkých, intenzívnych tréningov, ktoré musíte vyvážiť tréningami s nízkou intenzitou a dostatočným zotavením. Ak to neurobíte, hrozí vám pretrénovanie a vaša kondícia sa začne uberať neželaným smerom. Ak je váš Tréningový Stav produktívny, Vo2 max sa zvyšuje a Tréningová Záťaž je vysoká.
  5. Uberte plyn pred cieľom. V momente, keď je váš Tréningový Stav produktívny, dokážete vyvrcholiť formu zaradením ľahkého tréningu. Ak bolo vaše predošlé úsilie efektívne, vaše VO2 max sa bude stále vyvíjať správnym smerom, aj keď značne uberiete na intenzite tréningovej záťaže. Toto umožní vášmu telu zotaviť sa a maximalizovať váš výkon v deň pretekov. Ale…nesmiete zostať úplne pasívni. Ak urobíte dramatickú zmenu v úrovni svojej aktivity, môžete sa potom počas pretekov cítiť malátni a „neprebratí“. Krátke a intenzívne aktivity budú tým správnym spúšťačom vášho tela.
  6. Buďte trpezliví. Možno netrafíte klinec po hlavičke hneď na prvý krát, ale netrápte sa. Zakaždým, keď dokončíte tréningový cyklus, sa naučíte viac o tom, ako vaše telo reaguje na rôzne stimuly.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: