Pre bežcov je tempo veľmi frekventovaným pojmom. Tempo znamená, koľko času vám trvá prebehnutie jedného kilometra. Bežné jednotky sú minúty na kilometer (napr. 4:30 min/km)

Maratónci alebo bežci všeobecne, sa sústreďujú na čo najviac konštantné tempo, takže stratégie využijeme na kontrolu rytmu.

GPS hodinky sú na tento účel stvorené, ale asi si domyslíte, že dodržiavať stanovené tempo je tá najťažšia vec na celom procese. Po štarte sa môžeme ocitnúť v „zápche“ s ostatnými bežcami a na trati čelíme rôznym výzvam, ktoré ovplyvňujú naše tempo – stúpania, klesania, kondičné obmedzenia v druhej polovici pretekov a iné.

Čo sú stratégie tempa PacePro ?

Čo sú stratégie tempa PacePro ?

Počas behu bude pre každého bežca vzhľadom na prevýšenia, jeho fyzickú kondíciu a ostatné faktory ideálne tempo špecifické. PacePro umožňuje bežcom vytvoriť stratégie na jednotlivých úsekoch trate na základe informácií získaných z importu GPX súboru dráhy (stúpania/klesania). Momentálne sú podporované dráhy typu cestná cyklistika, horská cyklistika, gravel, beh a trailový beh a iné.

Ako si vytvorím vlastnú stratégiu PacePro ?

Ako si vytvorím vlastnú stratégiu PacePro ?

Stratégiu môžeme vytvoriť dvoma spôsobmi. Jeden je na základe naimportovanej dráhy, alebo GPX súboru, druhý  zadaním vzdialenosti a cieľového času.

Vytvorenie dráhy

Na začiatku vám odporúčame vyskúšať si, ako vytvoríte vlastné dráhy v Garmin Connect. Prvou možnosťou je vytvorenie dráhy z predchádzajúceho behu, alebo inej aktivity(funguje len v desktopovej verzii aplikácie). Ďalšou možnosťou je nakreslenie dráhy/jednotlivých bodov v Connect (dráha sa automaticky prilepuje na známu sieť ciest), alebo najjednoduchšie – stiahnutím už hotovej dráhy, napr. z nášho virtuálneho behu TEMPO (kliknutím na tab“otvoriť v apke Connect“), alebo na webe cykloportal.sk ( kliknutím na tlačidlo Connect pri vybranej trase)

Ak už viete ako si vytvoriť dráhu, môžeme prejsť k vytváraniu stratégie PacePro. Otvorte si apku Connect (funguje aj v desktopovej aj mobilnej verzii), otvorte tab Tréning a vyberte „Stratégie tempa PacePro“. Tu si môžete vybrať z dvoch volieb spôsobu tvorby. Najskôr si vyskúšame stratégiu na základe vzdialenosti.

Na základe vzdialenosti.

Na základe vzdialenosti.

Zadáte vzdialenosť a požadované výsledné tempo/čas.

Pozitivívna/negatívna stratégia tempa.

Stratégiu tempa si môžeme zvoliť pozitívnu alebo negatívnu. Pozitívne rozdelenie znamená, že prvú polovicu pretekov budeme bežať rýchlejšie a druhú polovicu nižším tempo, negatívne rozdelenie zas naopak. Nastavenie je jednoduché. Pre pozitívnu stratégiu posunieme posúvač doľava a pozorujeme, ako sa nám tempá jednotlivých úsekov upravujú. Väčšina odborníkov na beh odporúča zvoliť mierne negatívnu stratégiu tempa, kde začínate zvoľna a na konci zo seba vydáte všetko, čo ostane.

Na základe dráhy.

Na základe dráhy.

Druhý spôsob (na základe dráhy) je v jadre podobný s tým predošlým (na základe vzdialenosti a požadovaného výsledného času), ale je podstatne vhodnejší do kopcovitého terénu. Okrem požadovaného výsledného tempa/času, po nahratí trasy funkcia automaticky detekuje stúpania a klesania. Nastavenie kôl si môžeme zvoliť nielen na základe dĺžky, ale aj zmeny nadmorskej výšky. Tu pribudol ďalší posuvník, ktorým si nastavujeme „Námahu do kopca“.

Ako vieme, kopcovitý terén je podstatným faktorom pri plánovaní tempa. Niekto sa rád „zahryzne“ do kopcov od samého začiatku do konca, niekto zase uprednostní zvoľnenie tempa a radšej pridá v klesaniach. Posúvaním môžete sledovať zmenu v jednotlivých segmentoch trasy, ktoré teraz majú rôznu dĺžku (na základe toho, či sa jedná o stúpanie alebo klesanie). Tempo na jednotlivých úsekoch si môžete ešte prispôsobiť podľa vlastnej potreby.

Rýchly návod na používanie funkcie PacePro.

Rýchly návod na používanie funkcie PacePro.

Po importovaní vytvorenej stratégie P.P. do pripojených hodiniek..

…otvorte aktivitu (napr. beh) a krátkym stlačením ľavého stredného tlačidla (UP/MENU) otvorte možnosti aktivity. Zvoľte „Plány PacePro“ a požadovaný plán. Tu si môžete pozrieť mapu a jednotlivé kolá/úseky. V tomto momente by bolo vhodné aby ste stáli čo najpresnejšie na začiatku dráhy.

Po spustení aktivity uvidíte na displeji PacePro (na prepínanie medzi displejmi použite ľavé tlačidlá UP/DOWN) údaje o : cieľovom tempe úseku/kola, aktuálnom tempe, graf. znázornenú ubehnutú vzdialenosť segmentu/kola a číselne vyjadrenú zostávajúcu vzdialenosť v km. Číslo celkom dole je rozdiel medzi cieľovým tempe a aktuálnym tempom, ktorým práve bežíte.

Veľa bežcov, ktorí behajú po rovine máva problémy s udržaním cieľového tempa, keď prejdú do kopcovitého terénu. Dôvodom nie je neschopnosť držať tempo, ale obavy zo zlého rozloženia síl, respektíve zlé rozloženie síl. S funkciou PacePro môžete túto dilemu hodiť za hlavu a behať stabilným tempom na každom kroku.

Vráťme sa k nášmu titulnému obrázku, kde je najlepšie vidieť, ako by sme mali svoje stratégie uplatňovať.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: