Chystáte sa na moto výlety s priateľmi? Chceme vidieť vaše moto dobrodružstvá pre, ktoré by sa hodilo zūmo XT! Zdieľajte vaše epické zábery s označením #ridewithteamzumo a označte náš profil Garmin Slovakia na Facebooku alebo garmin_sk na Instagrame a vyhrajte jednu z piatich cien.

Prvá cena je naša naj motonavigácia zūmo XT a balíček doplnkov pre perfektnú jazdu. Druhá až piata cena je balíček doplnkov pre perfektnú jazdu. Všetky príspevky musia byť uverejnené do 30.6. 2022. Príspevky po tomto dátume nebudú zaradené do súťaže. Výhercov uverejníme 4.7. 2022 v tomto článku.

Vyhlásenie výhercov

Vyhodnotenie súťaže sa nám trocha zamotalo, niektorí z vás okremhastagu namiesto označenia nášho profilu pridali hastag nášho profilu, ale rozhodli sme sa vašu snahu oceniť a zaradiť do žrebovania aj tieto príspevky.

Celkovým výhercom súťaže a novým majiteľom motonavigácie zumo XT  sa stáva použvateľ insta wokruj s týmto príspevkom

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Vyskocil (@wokruj)


Balíček doplnkov pre prefektnú jazdu získavajú :

olko.trolko

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa O K (@olko.trolko)

jaro_m

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa jaro_m (@jaro__m)

peter_volak

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Peter Volák (@peter_volak)

peter_adventurer

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Peter Jansak (@peter___adventurer)

Podmienky súťaže:

Súťaž vyhlasuje výhradný importér Garmin pre Slovensko CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 402 974

  • zappojením sa do súťaže automaticky súhlasíte z následovnými podmienkami
  • zapojiť sa môže každá osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska. Každý účastník vstupuje do súťaže len pod jedným účtom na soc. sieťach (Facebook alebo Instagram). Akákoľvek automaticky generovaná účasť a účasť pod viacerými účtami tej istej osoby nie je naplatná a bude zo súťaže automaticky vylúčená.
  • účastníci súťaže sa zapoja zdieľanim fotografie na soc. sieťach (facebook a Instagram) s označením #ridewithteamzumo a označte náš profil Garmin Slovakia na Facebooku alebo  garmin_sk na Instagrame.
  • Potenciálny výhercovia budú vylosovaný spomedzi účastníkov, ktorí sa zapoja predísaným spôsobom  do 30.6.2022 do 20:00.
  • Výhercovia budú oznámení príspevkom na soc. sieťach a v tomto článku s výzvou napísať svoje údaje na email marketing@garmin.sk. Výhercovia musia poskytnúť všetky potrebné údaje na odoslanie cien a možnosť potvrdiť , že vylosované príspeky sa nachádzajú na ich účtoch soc. sieti.
  • výhercovia súhlasia s poskytnutím svojich údajov na administratívne účely organizátora a účely zaslania výhry.
  • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradných výhercov ak nebudú splnené podmienky na odovzdanie cien (viď vyššie)
  • organizátor si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť alebo akokoľvek prispôsobiť podmienky ak by bola súťaž ovplyvnená akýmkoľvek podvodom, vírusom alebo technickými problémami.
  • organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť účastníkov bez upozornenia ak zistí akékoľvek automatické, macro, alebo inak naprogramované spôsoby účasti vrátane (ale nie obmedzene) spôsobov iných zlužieb slúžiacich na zapojenie sa do súťaží.

 

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: