Predstavujeme Vám Garmin Real-time Stamina.

Real-time Stamina je funkcia, ktorá vám pomôže bez váhania dosiahnuť svoj najlepší výsledok. 

Je to prvýkrát, čo môžete v reálnom čase vidieť, koľko vám ešte zostáva “v nádrži” a usmerniť svoj výkon až po cieľovú čiaru.

Čo je stamina ? 

Zjednodušene, stamina je vaša aktuálna kapacita na kvalitný výkon. Rozumné stratégie staminy sú kľúčom k úspešným výkonom a vyžadujú neustále prispôsobovanie sa. Ak v nesprávnom momente zaberiete nad svoje sily, riskujete možno aj DNF. Ak zvolíte príliš konzervatívny prístup, na cieľovej čiare pocítite sklamanie, pretože výsledok nezodpovedá vašim možnostiam. 

Pravidlom je, čím viac na seba pritlačíte, tým rýchlejšie sa stamina vyčerpá. Úplne najvyšší výkon, aký dokážete zo seba dostať, udržíte iba niekoľko sekúnd. Stačí trochu zvoľniť a dokážete tento výkon podávať minúty. Bežať na prahu laktátu, alebo jazdiť na funkčnom prahu výkonu dokážete približne 40 minút, až hodinu. Mierne spomaľte a nájdete zlatý kompromis – svoje maratónske tempo, ktoré dokážete udržať celé hodiny.

Výkony v reálnom svete sú komplikovanejšie a rôznorodé. Počas celej aktivity nevynakladáte rovnaké úsilie, obzvlášť ak ide o preteky. Zrýchľujete, spomaľujete, prechádzate prevýšeniami, alebo útočíte na lepšiu pozíciu. Medzitým sa váš fyziologický systém a metabolizmus prispôsobujú potrebám vášho výkonu.

Najväčšou výzvou pri odhadovaní stamina je súčasné pôsobenie viacerých mechanizmov únavy, ktoré ovplyvňujú váš výkon. Poškodenie svalových buniek, únava centrálneho nervového systému, vyčerpanie sacharidovej zásoby, to všetko hrá svoju úlohu. Okrem toho sú to ešte rôzne vplyvy, ktorým musia čeliť vaše svalové bunky, obzvlášť pri výkonoch nad aeróbnym prahom.

Stamina vs. Potenciálna (stamina)

Počas 5k pretekov, maratónu alebo časovky, či etapy cyklopretekov sa ľahko môžete vyčerpať “do nuly” .

To čo sa v konečnom dôsledku stáva limitujúcim faktorom je spôsob dosiahnutia maximálneho výkonu. Preto Garmin Real-time staminna ukazuje dve polia: stamina a potenciálna stamina. Spolu vás tieto dve hodnoty dokážu previesť cez celú škálu rôznych scenárov.

STAMINA (0-100%)

STAMINA (0-100%) je obsiahly náhľad, ktorý vám umožňuje nazrieť koľko energie je vo vašej “nádrži”. Zohľadňuje všeobecné nahromadenie únavy, vyčerpanie zdrojov energie a unikátne obmedzenie výkonnosti spojené s námahou vo vysokej intenzite nad aeróbnym prahom.

Šprinty, stúpania a útoky si často vyžadujú viac energie ako dokáže telo vyrobiť aeróbne. V týchto situáciách sa zapájajú anaeróbne cesty, ktoré ale majú svoje obmedzenie a časom musíte spomaliť kvôli nahromadenému laktátu. Spomalenie dáva vášmu telu čas spamätať sa, zbaviť sa nejakého metabolického odpadu a obnoviť vašu kapacitu na výkon vo vysokej intenzite.

POTENCIÁLNA (stamina) (0-100%)

POTENCIÁLNA (stamina) (0-100%) zameriava sa výhradne na účinky nahromadenej únavy a vyčerpanie zdrojov. Tento náhľad je veľmi užitočný pri odhadovaní vašej kapacity pre výkon v strednej intenzite a pre chápanie širšieho uhlu pohľadu na potreby zotavenia sa. Aktivity, ktoré výrazne vyčerpávajú potenciál výdrže, budú pravdepodobne vyžadovať niekoľko dní odpočinku alebo ľahkej aktivity na dosiahnutie úplného zotavenia.

Ak bežíte stabilným tempom strednou intenzitou a nezaťažujete telo vysoko intenzívnou záťažou, zostáva vaša stamina a potenciálna na rovnakej úrovni. Zosúladenie týchto dvoch metrík znamená, že váš výkon je obmedzený len účinkami nahromadenia všeobecnej únavy a čerpaním vašich energetických zdrojov.

V prudkom stúpaní, alebo pri vysoko intenzívnych intervaloch sa začne vaša stamina vyčerpávať rýchlejšie ako potenciál. Spomaľte na udržateľnejšie tempo a vyčerpaná časť stamina sa začne pomaly obnovovať smerom k úrovni potenciálnej s odznievaním limitujúceho efektu nárazovej vysoko intenzívnej záťaže.

Ak ste sa ešte úplne nezotavili z vašej predošlej aktivity, vaša stamina a potenciálna nebudú na úrovni 100%, keď začnete s ďalšou aktivitou. Telo potrebuje čas na zotavenie a doplnenie energetických zásob.

Čo očakávať od Real-time stamina ?

Stamina vám umožňuje náhľad do aktivít, kde sa pohybujete na hranici svojich možností. Rekreačné behy, alebo výklusy na zotavenie sa na vašej stamine dramaticky neprejavia.

Čo teda môžete očakávať, keď na seba zatlačíte a vaša stamina sa začne vyčerpávať? Keď sa stamina približuje k nule, vaša schopnosť udržať vysoké tempo je značne obmedzená. Nedokážete zaútočiť na súpera pred vami a udržať tempo v stúpaniach je prakticky nemožné. Napriek tomu dokážete udržať tempo v strednej intenzite, niekde pod vašim laktátovým prahom (alebo FTP) za predpokladu, že vám ešte stále zostáva k dispozícii dosť hodnoty potenciálnej.

Ak vyčerpáte aj potenciálnu staminu, zistíte, že udržať aj priemerné tempo je pre vás veľká výzva. Neznamená to, že nedokážete pokladať nohu pred nohu, ale očakávajte že vaša snaha bude zameraná skôr na to, ako dokončiť preteky a nie na očakávanie perfektného výsledku.

Čo ak hodnoty stamina nekorešpondujú s tým, čo sa mi deje ? 

Ste vyčerpaný, ale hodinky ukazujú, že stále ešte môžete? Tak ako aj iné pokročilé analýzy výkonu, je zmysluplnosť stamina ovplyvnená tým, ako dobre vás zariadenie pozná. Na spoľahlivé fungovanie stamina potrebuje poznať minimálne presnú hodnotu vášho VO2 max. Uistite sa, či nastavenie hodnoty maximálneho pulzu je správne. Zlá hodnota má kaskádový efekt a negatívne ovplyvňuje hodnotu VO2 max, laktátový prah, či aktuálne hodnotenie intenzity vášho výkonu.

Počas dlhších výkonov je kritické aj dopĺňanie tekutín či energie.

Nahrávanie všetkých aktivít do vašich hodiniek je kľúčom k správnym údajom stamina. Okrem úrovní stamina sa do ďalších aktivít prenášajú aj vzdialenosti, trvania a hromadenie tréningovej záťaže. To sa odzrkadľuje na lepšej presnosti stamina. Všetky údaje sa používajú na lepšie vyhodnotenie vašej osobnej odolnosti voči vyčerpaniu a znášaní aeróbnych a anaeróbnych cvičení.

Zahlasuj v našej ankete o behu a zapoj sa do Garmin prieskumu v rámci Slovenska.

Aký si bežec? 

Prosím, vyber jednu odpoveď, ktorá ťa najlepšie charakterizuje: 

Používaš smart športové hodinky Garmin?

Ako to vidíš ty?

Prosím, označ najviac 3 odpovede: